Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Jyderup Fængsel retter op efter påbud

Jyderup Fængsel retter op efter påbud

Sep 11, 2019

Jyderup Fængsel får påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed for en række forhold på sundhedsområdet, herunder opbevaringen af medicin og manglende instrukser. Nu rettes der op.

Jyderup Fængsel får påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed for en række forhold på sundhedsområdet, herunder opbevaringen af medicin og manglende instrukser. Nu rettes der op.

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter et kontrolbesøg i Jyderup Fængsel påpeget en række forhold på sundhedsområdet, som fængslet skal ændre. Det drejer sig blandt andet om medicinopbevaring, fængslets instrukser for medicinhåndtering, patientoverførsel og sundhedspersonalets journalføring.

“Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed rummer alvorlig kritik, og det er ikke noget, vi tager let på. Vi har beklageligvis haft en forkert praksis i forskellige dele af vores sundhedsbetjening. Vi har taget kritikpunkterne til efterretning, og har omgående iværksat en række tiltag, der skal rette op på den kritik, som Styrelsen for Patientsikkerhed har rejst,” udtaler institutionschef for Jyderup Fængsel Ole Hansen.

Ifølge Ole Hansen har man blandt andet ikke været opmærksomme på en regel, der betyder, at fængslet ikke må opbevare medicin, som fængslets sundhedspersonale kan ordinere til de indsatte. Sundhedspersonalet skal fremover rekvirere medicinen fra et apotek, hver gang de vurderer, at en indsat har brug for medicin. Jyderup Fængsel har endvidere indkøbt og opsat nye medicinskabe til individuel opbevaring af hver enkelte indsattes medicin, så de lever op til gældende regler på området.

Jyderup Fængsel har også udarbejdet nye instrukser til personalet omkring lægemiddelbehandling, ligesom der fremadrettet vil ske en oplæring og undervisning i personalets brug af instrukserne. Fængslets ledelse har desuden indskærpet journalpligten over for sundhedspersonalet.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har i forlængelse af kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed udsendt en skrivelse med en fast praksis for, hvordan helbredsoplysninger videregives, når patienter, der er i kriminalforsorgens varetægt, skal overføres fra ét behandlingssted til et andet.

”Kritikken af Jyderup Fængsel giver anledning til at se på kriminalforsorgens sundhedsbetjening generelt. Styrelsen for Patientsikkerhed har også aflagt besøg i Hillerød Arrest, og der er billedet heldigvis meget anderledes. Overordnet er sundhedsbetjeningen i kriminalforsorgen dog udfordret, fordi det mange steder er vanskeligt at få tilstrækkelig bistand fra læger og sygeplejesker, og fordi reglerne for opbevaring og håndtering af medicin giver særlige udfordringer i fængsler og arrester. Men vi vil naturligvis gerne være sikre på, at alle vores fængsler og arrester lever op til gældende regler og praksis på området. Derfor er vi i tæt dialog med vores områder for at sikre, at institutionernes sundhedsbetjening generelt lever op til gældende regler på området, ” udtaler Tina Engelbrecht Ising, der er chef for Koncern Resocialisering i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Pilotprojekt med ny sundhedsbetjening i Kriminalforsorgen Syddanmark
Kriminalforsorgen er opmærksom på, at sundhedsbetjeningen i kriminalforsorgens institutioner er under pres som følge af voksende krav til den sundhedsfagligt ledelse og styring, sammenhængende patientforløb, ensartet journalføring og systemunderstøttelse mv. Det viser tilsyn fra både Styrelsen for Patientsikkerhed og Folketingets Ombudsmand.

For at skabe mere ensartet drift i stærkere sundhedsfaglige rammer er der igangsat et pilotprojekt vedrørende sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen Syddanmark.

Kriminalforsorgen Syddanmark har i dag aftaler med et antal forskellige eksterne udbydere eller individuelle læger om sundhedsbetjeningen på områdets 13 forskellige fængsler og arresthuse. Det giver et fragmenteret billede på tværs af institutionerne, som desuden har svært ved at skabe et tilstrækkelig stærkt, internt sundsfagligt miljø. Sådan er billedet også i resten af kriminalforsorgen.

Med pilotprojektet lægges der op til at oprette en lægefaglig enhed under Kriminalforsorgen Syddanmark med en overlæge og to læger. Enheden påtænkes placeret i Nyborg Fængsel, hvorfra lægerne i enheden sammen med sygeplejerskerne i områdets øvrige fængsler og arresthuse skal varetage den sundhedsfaglige ledelse og styring af alle områdets institutioner. Desværre har det endnu ikke været muligt at få overlægestillingen besat, hvilket har forsinket projektet.

Målet er at skabe nogle rammer for sundhedsbetjeningen, der giver en mere ensartet behandling af de indsatte, at få flere sundhedsydelser for de penge, som i dag betales til eksterne leverandører, og at skabe et sundhedsfagligt fællesskab og synergi hos sundhedspersonalet på tværs af institutionerne. Pilotprojektet skal kunne implementeres og etableres i de øvrige tre områder i kriminalforsorgen, hvis modellen ved en evaluering findes egnet hertil.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail