Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > , , > Indsatte får mulighed for mere beskæftigelse

Indsatte får mulighed for mere beskæftigelse

Maj 15, 2020

Kriminalforsorgen begynder gradvist at åbne mere for indsattes muligheder for beskæftigelse. Det sker på grundlag af en sundhedsfaglig vurdering.

Kriminalforsorgen begynder gradvist at åbne mere for indsattes muligheder for beskæftigelse. Det sker på grundlag af en sundhedsfaglig vurdering.

Kriminalforsorgen åbner gradvist og kontrolleret for mere af beskæftigelsen, så indsatte i arrester, fængsler og pensioner i den kommende periode vil få flere muligheder for arbejde, uddannelse og misbrugsbehandling. Det tilstræbes, at de fleste beskæftigelsestilbud i første fase er klar d. 18. maj 2020.

I den seneste tid har kriminalforsorgen på grund af smitterisiko kun i et begrænset omfang kunnet tilbyde de indsatte beskæftigelse for eksempel inden for rengøring og produktion af forplejning til de indsatte samt montagearbejde på cellerne.

”Det har stor betydning for den enkelte indsatte at kunne vende tilbage til en daglig rytme, hvor de i et større omfang kan arbejde, uddanne sig og modtage misbrugsbehandling. I første omgang åbner vi op for navnlig udendørs beskæftigelse, misbrugsbehandling på døgnbehandlingsafdelingerne og uddannelsesafdelingerne. Beskæftigelsen giver de indsatte en struktureret hverdag, og samtidig er det med til at opretholde ro og orden i vores institutioner. Åbningen af beskæftigelsen vil være gradvis, så det sker sundhedsmæssigt forsvarligt, og så vi kan fastholde de gode resultater med at forhindre smittespredning, som vi indtil videre har haft i kriminalforsorgen,” fortæller Tina Engelbrecht Ising, der er chef for Koncern Resocialisering i kriminalforsorgen.

Der kan i første omgang ikke skabes fuld beskæftigelse til alle indsatte, men en fordeling mellem de indsatte tilstræbes. Kriminalforsorgen tager løbende stilling til, hvornår der kan åbnes yderligere for beskæftigelsen.

FAKTA:

  • Beskæftigelse i kriminalforsorgen dækker over arbejde, uddannelse, misbrugsbehandling og kognitive programmer.
  • Åbning af større dele af beskæftigelsen i kriminalforsorgen vil ske gradvist og i faser, og skal leve op til en række krav om for eksempel rengøring, at der max. er 10 personer pr. arbejdsplads, at der kan holdes 2 meters afstand under beskæftigelsen, at beskæftigelsen så vidt muligt sker udendørs, og at der er mindst mulig kontakt mellem indsatte på forskellige afdelinger.
  • Indsatte, som tilbydes og accepterer delvis beskæftigelse, vil oppebære et fuldt arbejdsvederlag.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail