Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Flertal enige om kriminalforsorgens økonomi 2022-25

Flertal enige om kriminalforsorgens økonomi 2022-25

Dec 16, 2021

Et flertal i Folketinget er blevet enige om de økonomiske rammer for kriminalforsorgen de næste fire år.

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om en aftale vedrørende rammerne for kriminalforsorgen de næste fire år.

Flerårsaftalen dækker perioden 2022-25 og fastlægger de økonomiske rammer og overordnede mål for kriminalforsorgens fremtidige opgaveløsning.

Af aftaleteksten fremgår hvilke projekter, der skal gennemføres i perioden, og at aftalen skal skabe fundamentet for en genopretning af kriminalforsorgen. Det glæder direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen:

– Det er fantastisk, at der nu er landet en flerårsaftale for kriminalforsorgen. Aftalen indeholder alt det, vi har brug for, og den skaber rammerne for, at vi kan få kriminalforsorgen bragt tilbage i balance. Det er virkelig en vigtig dag for kriminalforsorgen i dag, for nu kan vi for alvor se fremad. Aftalen kommer ikke til at løse alle vores problemer lige nu og her, og 2022 og 2023 bliver derfor også hårde år. Men den giver os arbejdsro til det meget store arbejde, der venter forude, siger direktør Ina Eliasen

  Flere indsatte, pladsmangel og for få betjente betyder, at der de seneste år er blevet løbet ekstra stærkt i kriminalforsorgen. Og selvom der ved stor involvering af medarbejdere i hele organisationen er forsøgt at finde løsninger for blandt andet at frigøre tid, har det ikke løst alle problemer. Kriminalforsorgen har derfor fokuseret intensivt på at rekruttere flere, genansætte og fastholde de medarbejdere, der allerede er ansat i kriminalforsorgen. Arbejdet med rekruttering fortsætter, ligesom der fortsat vil være et markant fokus på sikkerhed og medarbejderinddragelse i implementeringen af den nye flerårsaftale.

  Den nye flerårsaftale indeholder blandt andet et markant fokus på at rekruttere flere fængselsbetjente, fastholde allerede ansatte og et fokus på efteruddannelse for at skabe mere trivsel. Derudover er der både tiltag, der vil styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde – eksempelvis mere uddannelse og bedre vilkår for de indsattes børn. Og sikkerhedsmæssigt vil der blive sat ekstra ind i forhold til psykisk syge indsatte, der vil blive etableret flere pladser til de mest udfordrende indsatte. Derudover er der tiltag til bedre udslusning samt kapacitetsudvidelser – eksempelvis leje af 300 fængselspladser i udlandet.

  Hele aftaletekstren kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

  PRESSEVAGT

  presse@krfo.dk
  7255 4141
  +45 7255 4141

  Tilmeld nyhedsbrev

  Få vores nyheder på mail