Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Flere COVID-19-restriktioner bliver nu afviklet

Flere COVID-19-restriktioner bliver nu afviklet

Apr 29, 2021

Kriminalforsorgens plan for normalisering af driften er nu blevet iværksat, og COVID-19-restriktioner er afviklet fra mandag den 26. april 2021. Flere forventes afviklet fra mandag den 10. maj.

Kriminalforsorgens plan for normalisering af driften er nu blevet iværksat, og COVID-19-restriktioner er afviklet fra mandag den 26. april 2021. Flere forventes afviklet fra mandag den 10. maj.

Kriminalforsorgen har udarbejdet en faseopdelt plan for afvikling af COVID-19-restriktioner i institutionerne. I planen, som er inddelt i tre faser, og som skal ses i sammenhæng med de nationale genåbningsplaner og den generelle smitteudvikling i samfundet, lægges der op til, at normaliseringstiltag i faserne kan fremrykkes eller udskydes i takt med erfaringen fra forrige fase.

Den aktuelle smittesituation i kriminalforsorgens institutioner har betydet, at kriminalforsorgen fra den 26. april 2021 (fase 1) kunne afvikle flere restriktioner, end planen oprindeligt lagde op til. Samtidig har kriminalforsorgen på nuværende tidspunkt vurderet, at det vil være forsvarligt at fremrykke flere normaliseringstiltag og normalisere mere end forventet fra den 10. maj 2021 (fase 2).

”Vi har overvåget smittesituationen intensivt i hele perioden med COVID-19 for at have en effektiv indsats mod risikoen for smittespredning. På samme tid har vi haft fokus på, at restriktionerne – under hensyntagen til forsigtighedsprincippet – kunne afvikles så snart, at det var sundhedsmæssigt forsvarligt. De restriktioner, som har været nødvendige at indføre under pandemien, har været indgribende for de indsatte og deres familier, og derfor er det rigtig positivt, at vi nu kan afvikle flere restriktioner, end vi oprindeligt havde regnet med,” siger kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen.

Restriktionerne er løbende blevet lempet, og mandag den 26. april blev der åbnet for:

  • at indsatte kan komme på uledsaget udgang med henblik på besøg hos bestemte personer, og at uledsagede individuelle udflugter til indsatte, som ikke har bestemte personer at besøge, kan gennemføres.
  • at indsatte kan afvikle frigang til skole, arbejde mv.
  • at indsatte kan få besøg af eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med resocialiserende indsatser, og at alt misbrugsbehandling og programvirksomhed (kognitive programmer) samt exitsamtaler kan gennemføres ved fremmøde.
  • at undervisningsaktiviteter i begrænset omfang kan gennemføres ved fremmøde.
  • at al udendørs og indendørs beskæftigelse i værksteder og produktion kan gennemføres i fuldt omfang.

Fra mandag den 10. maj vil flere restriktioner blive afviklet, og der vil blive åbnet for:

  • at uoverværede besøg kan afvikles på normal vis.
  • at alle overværede besøg, herunder besøg til indsatte underlagt brev- og besøgskontrol, igen kan afvikles med skærpede krav til afstand og faciliteter.
  • at uledsagede udgange kan afvikles på normal vis.
  • at alt undervisning kan gennemføres ved fremmøde.

Besøgende vil fortsat skulle fremvise coronapas ved fremmøde i institutionerne.

”Jeg er glad for, at hverdagen begynder at se mere normal ud, og jeg er meget stolt af den måde, som kriminalforsorgens medarbejdere har håndteret den her svære periode med vekslen mellem nedlukning og genåbning af aktiviteter. De har gjort en kæmpe indsats. Jeg glæder mig derfor også over, at Folketingets Ombudsmand, som i hele perioden med COVID-19 har ført tilsyn med kriminalforsorgen, har udtrykt tilfredshed med, at kriminalforsorgen har fokus på både at forebygge smittespredning og en plan for at lette restriktionerne over for de indsatte,” siger Ina Eliasen.

Kriminalforsorgens normaliseringsplan indeholder, som skrevet ovenfor, tre faser, der kontrolleret skal bringe driften af institutionerne tilbage til normalen. Kriminalforsorgen vurderer løbende situationen og ser på, om der er normaliseringstiltag, som kan fremrykkes, og om implementeringen af planlagte normaliseringstiltag er forsvarlige.

Fase 3, som er den sidste fase i normaliseringsplanen, forventes iværksat den 24. maj 2021. Med fase 3 forventes situationen i kriminalforsorgen normaliseret. Det konkrete tidspunkt for implementeringen beror dog på en vurdering af forholdene umiddelbart forud for den 24. maj.

Læs om kriminalforsorgens håndtering af COVID-19 
Læs nyheden Vejen til afvikling af COVID-19-restriktionerne 

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail