Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Fejl i sagsbehandling vedrørende indsat

Fejl i sagsbehandling vedrørende indsat

Jan 27, 2023

Der blev begået fejl i sagsbehandlingen vedrørende den indsatte, som nu er sigtet for drab i Kolding nytårsnat. Det vurderer Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Den person, som er sigtet for manddrab i forbindelse med drabet i Kolding nytårsnat, afsonede en dom for en tidligere forbrydelse og var på bevilliget udgang på tidspunktet for hændelsen.

En intern redegørelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen peger på, at der er begået alvorlige fejl i den konkrete sagsbehandling vedrørende den indsatte, hvor vurderinger i sagen ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

Kriminalforsorgen kan af hensyn til tavshedspligten ikke udtale sig i detaljer om de specifikke fejl, men udtaler:

”Drabet i Kolding nytårsnat er en dybt ulykkelig sag, som politiet nu efterforsker. Kriminalforsorgen har som offentlig myndighed tavshedspligt, og vi kan derfor ikke udtale os yderligere om den konkrete sag. Vi har efter en nærmere gennemgang af sagen konstateret, at der er begået alvorlige fejl i sagsbehandlingen, der vedrører den indsatte, som nu er sigtet for manddrab”.

Kriminalforsorgen har de seneste år iværksat en række tiltag for at styrke sikkerhedsområdet. På baggrund af den konkrete sag iværksættes nu yderligere initiativer. Samlet set gennemføres i 2023 følgende tiltag:

  • Der er igangsat et stort arbejde med at gennemgå praksis og sager på en række centrale områder for at øge sikkerheden.
  • Der vil blive udarbejdet og opdateret let tilgængelige tjeklister, der styrker sagsbehandlingen i sager om anbringelse, udgang og prøveløsladelse. Der vil derudover blive gennemført undervisning af fagmedarbejdere, der sagsbehandler.
  • Det er indskærpet, at der ved anbringelse, udgang og prøveløsladelse skal være et markant øget fokus på, om den indsatte har et misbrug af alkohol og stoffer. Tiltaget skal særligt udvises ved indsatte, der er dømt for personfarlig kriminalitet.
  • Det vil blive overvåget, om sagsbehandlingen praktiseres i overensstemmelse med indskærpelsen. Blandt andet ved hjælp af stikprøver.
  • Det vil blive vurderet og evalueret, om det skal ændres, hvem der træffer afgørelse om udgang for indsatte, der er dømt for personfarlig kriminalitet.
  • Der er i 2022 foretaget en sikringsteknisk gennemgang af fængsler og arrester for at øge den fysiske sikkerhed, og i 2023 arbejdes med at gennemføre de bygningsmæssige ændringer.

Når Kriminalforsorgen giver udgangstilladelse til indsatte, beror beslutningen generelt på, at der er et godkendt udgangsformål, f.eks. at besøge nærtstående personer, at der ikke skønnes at være risiko for misbrug af udgangstilladelsen, og at hensynet til retshåndhævelsen ikke taler imod udgang.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail