Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Fængselsbetjentuddannelsen under lup

Fængselsbetjentuddannelsen under lup

Dec 18, 2017

Fængselsbetjentenes uddannelse skal have et grundigt eftersyn for at sikre, at de også i fremtiden er godt rustet til jobbet.

Uddannelsen til fængselsbetjent skal spænde bredt, samtidig med at den fortsat skal give en lang række grundlæggende kompetencer, som er nødvendige overalt i Kriminalforsorgen. Foto: Camilla Hylleberg Uddannelsen til fængselsbetjent skal spænde bredt, samtidig med at den fortsat skal give en lang række grundlæggende kompetencer, som er nødvendige overalt i Kriminalforsorgen. Foto: Camilla Hylleberg

Fængselsbetjente spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe en effektiv og sikker kriminalforsorg. De skal på den ene side stå for kontrol og sikkerhed og på den anden side støtte og motivere de indsatte til et liv uden kriminalitet.

Derfor er det vigtigt, at deres uddannelse er tidssvarende og giver dem de rette værktøjer, så de også i fremtiden er godt rustet til opgaverne, og så de sikres den robusthed, som er nødvendig i jobbet. Det skal et kommende eftersyn af uddannelsen til fængselsbetjent sikre.

Mange typer opgaver og sikkerhedsniveauer i fremtiden
I takt med at samfundet uden for murene ændrer sig, ændrer det sig også inden for murene. Det betyder blandt andet, at Kriminalforsorgen i dag opererer med flere specialafdelinger end tidligere, og at der i stigende grad er behov for at graduere indsatsen overfor forskellige typer af indsatte. Både sikkerhedsmæssigt og i forhold til beskæftigelse og uddannelse mv.

Det rejser naturligt spørgsmålet om, hvor meget fængselsbetjentenes grunduddannelse kan spænde over, og om man fremover i højere grad bliver nødt til at specialuddanne og/eller efteruddanne betjente til de mange forskellige typer af opgaver og sikkerhedsniveauer, som fremtidens kriminalforsorg kommer til at rumme.

En af de mange opgaver er transport af arrestanter. En opgave, som politiet indtil nu har haft hovedparten af ansvaret for. Transportopgaven stiller nogle bestemte krav til de fængselsbetjente, som skal håndtere den, hvilket deres uddannelse skal imødekomme. Også den stigende andel af udenlandske indsatte, indsatte fra bandemiljøet og indsatte med forskellige psykiske problemer giver udfordringer for betjentene, som deres uddannelse skal ruste dem til at løse.

One size does not fit all
Uddannelsen til fængselsbetjent skal således spænde ganske bredt, samtidig med at den fortsat skal give en lang række grundlæggende kompetencer, som er nødvendige overalt i Kriminalforsorgen.

”Der er meget, der tyder på, at ’one size does not fit all’ længere, og at det fremover bliver nødvendigt at overveje, om de mange forskellige opgavetyper i Kriminalforsorgen kræver en højere grad af differentiering i fængselsbetjentenes grund- og efteruddannelse,” siger sekretariatschef Tine Vigild, som bliver styregruppeformand og øverste ansvarlige for gennemgangen af fængselsbetjentuddannelsen.

Inden det egentlige eftersyn sættes i værk i 2019, skal der først foretages en kortlægning af fængselsbetjentes opgaveportefølje og kompetenceprofil.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail