Gå til indhold

Dec 05, 2017

Efter år 2021 skal der bygges et stort områdearresthus i nærheden af København. Projektet bliver en hjørnesten i en reform, som skal ruste arrestsektoren i Danmark til fremtidens kriminelle.

Der er i øjeblikket 38 arresthuse i Danmark. 26 af dem er mere end 100 år gamle Der er i øjeblikket 38 arresthuse i Danmark. 26 af dem er mere end 100 år gamle

Efter år 2021 skal der bygges et stort områdearresthus i nærheden af København. Projektet bliver en hjørnesten i en reform, som skal ruste arrestsektoren i Danmark til fremtidens kriminelle.

I løbet af de næste fire år skal der projekteres et nyt stort områdearresthus med plads til mere end 200 varetægtsarrestanter i nærheden af København. Et moderne, stort arresthus vil blandt andet give flere sikrede pladser, bedre mulighed for sektionering og bedre adgangskontrol.

Samtidig vil det aflaste Sjællands øvrige arresthuse og primært Københavns Fængsler, hvor en række af de farligste arrestanter sidder, og som senest har trukket et meget stort læs i forbindelse med bandeskyderierne i København.

Den nye områdearrest i hovedstadsområdet skal planlægges i den kommende flerårsaftaleperiode, men først bygges og tages i brug efter 2021.

Hvor områdearresthuset præcist skal ligge, er det op til regeringen at beslutte på baggrund af et oplæg fra Kriminalforsorgen. Men det skal placeres centralt i forhold til vigtig infrastruktur, herunder navnlig det sjællandske motorvejsnet, så transporttiderne til hele det sjællandske område kan nedbringes mest muligt, og der kan tages højde for både Kriminalforsorgens og politiets behov.

Områdearresthuset vil også komme til at spille sammen med både den tidligere beslutning om opførelse af en særligt sikret retsbygning ved Vestre Fængsel og den nye beslutning om, at Kriminalforsorgen fremover skal overtage en række arrestanttransporter fra politiet.

Blandt de sikkerheds- og stordriftsmæssige fordele ved en stor, moderne områdearrest er:

  • Forbedret mulighed for opdeling af indsatte i risikogrupper
  • Etablering af flere sikrede pladser
  • Bedre værn mod ulovlig kommunikation
  • Bedre adgangskontrol
  • Bedre vagtplanlægning

Der er i øjeblikket 38 arresthuse i Danmark. 26 af dem er mere end 100 år gamle.

Mere tidssvarende arrest
Det er primært arresterne på Sjælland, der vil blive berørt af ændringerne, når områdearresthuset står færdig i en kommende aftaleperiode.

Områdedirektør for Kriminalforsorgen Sjælland Rasmus Andersen, der bliver styregruppeformand og den øverste ansvarlige for arbejdet med områdearresthuset, siger, at det længe har været et ønske at kunne modernisere arrestsektoren.

”De mange små arrester er sikkerhedsmæssigt utidssvarende. Desuden ligger mange af dem midt i byerne, ofte i forbindelse med en politistation, som ikke længere er der. Med den udvikling vi ser hos de kriminelle, vil vi gerne kunne huse arrestanter på en mere forsvarlig måde. Og presset på navnlig Københavns Fængsler i forhold til de rigtig farlige grupper er alt, alt for stort. Når områdearresthuset står færdigt, er jeg sikker på, at vi vil få lige så meget glæde af det, som vi netop nu har af det nye Storstrøm Fængsel, der blev besluttet tilbage i nullerne,” siger Rasmus Andersen.

Han glæder sig også over, at et nyt områdearresthus med mere plads og bedre faciliteter også vil give bedre sikkerheds- og arbejdsvilkår for de ansatte.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail