Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > ”Alle kan have gavn af forstærkningsholdene”

”Alle kan have gavn af forstærkningsholdene”

Dec 13, 2018

Kriminalforsorgens flerårsaftale tilfører midler til to mobile forstærkningshold, et i øst og et i vest, som kan sætte ind i fængsler og arresthuse over hele landet for at bakke op om de ansattes sikkerhed og tryghed. De kan noget helt særligt, lyder det fra Kragskovhede Fængsel, der har brugt dem flere gange.

Lasse og Kristian fra Kragskovhede Fængsel har haft stor glæde af de ekstra betjente fra forstærkningsholdene. Siden ordningen gik i drift for tre måneder siden, har de 30 erfarne betjente på holdene skabt luft og plads i en presset hverdag. Lasse og Kristian fra Kragskovhede Fængsel har haft stor glæde af de ekstra betjente fra forstærkningsholdene. Siden ordningen gik i drift for tre måneder siden, har de 30 erfarne betjente på holdene skabt luft og plads i en presset hverdag.

Kriminalforsorgens flerårsaftale tilfører midler til to mobile forstærkningshold, et i øst og et i vest, som kan sætte ind i fængsler og arresthuse over hele landet for at bakke op om de ansattes sikkerhed og tryghed.

De kan noget helt særligt, lyder det fra Kragskovhede Fængsel, der har brugt dem flere gange.

Da en af de indsatte var meget syg og selvmordstruet, fik Kragskovhede Fængsel hjælp fra forstærkningsholdet. Forstærkningsbetjenten gik ind og overtog den daglige drift på sygeafsnittet, så en af de faste betjente kunne fokusere på den indsatte, der var ekstremt krævende.

”Det gjorde, at den indsatte fik meget bedre hjælp, end der ellers ville have været mulighed for at give. Det er, når forstærkningsholdene frigiver fast personale på den måde, at jeg synes, de skaber den største værdi,” fortæller Lasse, der er under uddannelse som fængselsbetjent.

De kan noget helt særligt
Netop Kragskovhede Fængsel er et af de steder, der har brugt forstærkningsholdene meget.

”Jeg synes, at forstærkningsholdene kan noget helt særligt. Forstærkningsholdene giver mulighed for at fokusere på den dynamiske sikkerhed og på at komme mere i dybden med opgaverne,” siger Lasse, der ellers var skeptisk i starten, fordi han umiddelbart mente, at de ville give bedre gavn som flere årsværk til afdelingerne. Men han har ændret holdning, fordi han kan se, at de skaber værdi – netop fordi de ikke er låst til en afdeling.

”De har en præventiv effekt, fordi de skaber øget synlighed blandt de indsatte. Vi oplever, at det har mindsket indsmugling, konflikter samt vold og trusler.”

Sænker konfliktniveauet
Kragskovhede Fængsel bruger forstærkningsholdene til mange forskellige opgaver. De løser opgaver som visitation, opsyn og rundering, men bruges også til at frigøre fast personale til bedre håndtering af krævende indsatte.

”Hos os virker forstærkningsholdene virkelig efter hensigten med at skabe tryghed blandt betjentene, og jeg vil anbefale alle mine kolleger at bruge dem. Jeg er sikker på, at alle kan have gavn af forstærkningsholdene,” lyder det fra Kristian, der er enhedschef i fængslet. Han var ellers sikker på, at de aldrig ville komme til at bruge forstærkningsholdene. Det var noget, der hørte til i de lukkede fængsler.

”Men der tog jeg fejl, for vi har i Kragskovhede haft kæmpe stor gavn af holdene. Jeg er overbevist om, at holdene skaber mere tryghed for de ansatte, og i princippet også for de indsatte,” fortæller han.

I Kragskovhede har der igennem en længere periode været et øget konfliktniveau blandt de indsatte, og her er der kommet hjælp fra forstærkningsholdene.

”Fordi det ikke er fast personale, repræsenterer de en neutralitet, der er meget konfliktnedtrappende. Samtidig giver de det faste personale mulighed for at trække sig lidt tilbage, når der er konflikter, så de får lidt ekstra luft i hverdagen,” siger Kristian.

Mest brugt i store fængsler og arresthuse
I de tre måneder, de har været en del af kriminalforsorgen, er forstærkningsholdene blevet brugt af mange institutioner. Det er dog mest de store arresthuse og fængsler, hvor de mest udfordrende indsatte normalt er placeret, der har bedt om hjælp fra dem, men det er en tendens Lise Lotte, der er enhedsleder for Forstærkningshold Øst, håber vil ændre sig efterhånden.

”Forstærkningsholdene vil gerne skabe sikkerhed og tryghed for vores kolleger i hele organisationen, og vi håber derfor, at alle fængsler og arresthuse begynder at tænke på forstærkningsholdene, når de har brug for ekstra hænder,” siger hun.

Beslutningen om de to forstærkningshold er et led i den styrkelse af medarbejdernes sikkerhed, som blev besluttet i den politiske flerårsaftale, der er indgået for kriminalforsorgens drift 2018-2021.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail