Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Alle dømte indkaldes nu til afsoning igen

Alle dømte indkaldes nu til afsoning igen

Feb 08, 2021

Kriminalforsorgen indkalder igen alle dømte til afsoning - også afsonere med elektronisk fodlænke. Samtidig åbnes der for misbrugsbehandling og EXIT-arbejde i det omfang, det sundhedsmæssigt er forsvarligt. COVID 19-restriktioner omkring besøg og udgang fastholdes ind til videre.

Kriminalforsorgen indkalder igen alle dømte til afsoning – også afsonere med elektronisk fodlænke. Samtidig åbnes der for misbrugsbehandling og EXIT-arbejde i det omfang, det sundhedsmæssigt er forsvarligt. COVID 19-restriktioner omkring besøg og udgang fastholdes ind til videre.

I december indførte kriminalforsorgen et tilsigelsesstop for at mindske risikoen for smitte med COVID-19 i landets fængsler og arrester. Det betød, at der ikke kom nye dømte ind i kriminalforsorgens institutioner fra fri fod, ligesom dømte fik udskudt iværksættelsen af deres afsoning med elektronisk fodlænke. Siden den 11. januar har kriminalforsorgen gradvist åbnet for nye indsættelser i landets fængsler blandt andet med fokus på at indsætte dømte med banderelationer og dømte i de såkaldte VVV-sager (sager hvor den dømte er dømt for vold, våben eller voldtægt).

Den gradvise åbning har ikke ført til større smittespredning i kriminalforsorgens institutioner, og det vurderes nu, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at annullere tilsigelsesstoppet helt, så alle dømte igen indkaldes til afsoning i såvel lukkede som åbne fængsler. Samtidig indkaldes dømte, der skal afsone med elektronisk fodlænke igen til afsoning, efter der har været tilsigelsesstop for afsoning med fodlænke siden den 11. december.

Fokus på at holde smitterisikoen nede

Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan iværksættelse samt tilsyn og kontrol af fodlænkeafsoninger skal håndteres med fokus på at mindske smitterisikoen mest muligt. De handler blandt andet om brug af værnemidler, håndtering af indikationer for at en afsoner er smittet samt rammer for afvikling af tilsyn, kontrol og klientsamtaler.

Nye indsættelser i fængslerne vil ske, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Som i samfundet i øvrigt anvender kriminalforsorgen test til at påvise, om en ny indsat kan være smittet med COVID-19.

For at kunne agere ved eventuelt smitteudbrud, behov for karantænepladser mv. kan der friholdes et begrænset antal cellepladser som bufferpladser i forbindelse med planlægningen af afsoninger i den kommende periode.

”Vores fængsler og arrester har håndteret den gradvise åbning for nye indsættelser i januar meget professionelt, og det er generelt forløbet godt. Sammenholdt med et faldende smittetryk i samfundet betyder det, at vi nu igen kan indkalde alle dømte til afsoning. Det er jeg meget tilfreds med, for vores opgave er jo at sikre, at alle dømte afsoner den straf, de har fået. Samtidig er det også vigtigt for os, at vi ikke skubber for store pukler af uafsonede domme foran os. Iværksættelsen af nye fodlænkeafsoninger har været sat i bero i en lang periode, og det er afgørende, at vi nu også på det område kommer i gang igen,” siger direktør for kriminalforsorgen Ina Eliasen.

Misbrugsbehandling og EXIT-arbejde genoptages

Siden december har misbrugsbehandling og arbejdet med indsatte i EXIT-forløb været på vågeblus og i vid udstrækning håndteret telefonisk i landets fængsler og arrester. Der gives nu mulighed for at genoptage begge indsatser med fysiske fremmøde af behandlere, da de vurderes at være af særlig kritisk karakter. Det vil bero på en lokal vurdering af forholdene, om og hvordan det sundhedsmæssigt er forsvarligt at starte indsatser op.

”Vi ved, at dagligdagen i vores institutioner er meget mærket af COVID 19-situationen både for ansatte og indsatte. Derfor holder vi hele tiden øje med, om vi kan justere nogle af restriktionerne, så vi gradvist kan vende tilbage til mere normale tilstande i landets fængsler og arrester, og så vi bedst sikrer trygheden både inden for murene og i samfundet udenfor. Misbrugsbehandling og EXIT-forløb er to indsatser, der er vigtige at få sat i gang, fordi vi ved, at disse forløb kan være afgørende for, at de indsatte ikke begår ny kriminalitet,” siger Ina Eliasen. 

Restriktioner for besøg og udgang fastholdes 

De nuværende COVID 19-restriktioner omkring de indsattes muligheder for besøg og udgang fastholdes foreløbigt. Kriminalforsorgen følger dog smitteudviklingen i samfundet og vurderer løbende, om der kan lempes yderligere på restriktionerne. Hvis COVID 19-situationen generelt ikke forværres i den kommende tid, vil kriminalforsorgen se på, om det fra marts igen vil være muligt at afvikle udgang i en begrænset form, ligesom restriktionerne vedr. besøg vil blive genovervejet.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail