Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Ændret ind- og udlukning af indsatte skal hjælpe ansatte

Ændret ind- og udlukning af indsatte skal hjælpe ansatte

Nov 19, 2018

Et pilotforsøg med ændrede tidspunkter for ind- og udlukning af indsatte i visse fængsler og arresthuse skal lette presset på fængselsbetjentene.

Renbæk Fængsel i Sønderjylland er et af de fængsler, hvor de indsatte i øjeblikket er låst inde på cellerne i et øget antal timer i døgnet. I den åbne del af fængslet drejer det sig om en halv time mere, mens de i det lukkede afsnit er to timer. Renbæk Fængsel i Sønderjylland er et af de fængsler, hvor de indsatte i øjeblikket er låst inde på cellerne i et øget antal timer i døgnet. I den åbne del af fængslet drejer det sig om en halv time mere, mens de i det lukkede afsnit er to timer.

Et pilotforsøg med ændrede tidspunkter for ind- og udlukning af indsatte i visse fængsler og arresthuse skal lette presset på fængselsbetjentene.

Kriminalforsorgen har i efteråret 2018 igangsat et pilotforsøg med en mindre udvidelse af den tid, som de indsatte er låst inde på cellerne om natten. Pilotforsøget omfatter 6 udvalgte fængsler og arresthuse, og det afprøves nogle steder i weekenden og andre steder alle ugens dage.

Det sker som led i en række ledelsesinitiativer, der skal frigøre personale internt i kriminalforsorgen for at afhjælpe det aktuelle underskud af uniformeret personale.

Pilotforsøget vil omfatte øget indelukning alle ugens dage i Nyborg Fængsel (hverdage: 2 timer, weekend: 1 time), Odense Arrest (2 timer) og Renbæk Fængsel (2 timer i lukkede og 0,5 timer i åbne afdelinger).

I følgende fængsler er pilotforsøget indtil videre begrænset til weekenden: Københavns Fængsler (1 time), Storstrøm Fængsel (2 timer) og Enner Mark Fængsel (1,5 time).

Pilotforsøget giver kriminalforsorgen mulighed for at dag- og natbemande forsøgsafdelingerne med 12 timers vagter frem for treholdsskift, hvilke kan lette vagtplanlægningen og skønnes at kunne frigøre i størrelsesordenen 30 årsværk, da natbemandingen på afdelingerne er lavere end dag- og aftenbemandingen. Samtidig begrænser det antallet af ekstravagter for personalet.

Pilotforsøget varer frem til udgangen af juni måned 2019.

“Vi arbejder i øjeblikket på mange fronter for at frigøre personale, ligesom vi fortsætter vores intensive arbejde med rekruttering af nye betjente og nedbringelse af sygefraværet i 2019. Forsøget med ændret ind- og udlukning er en hjælp til det personale, som hver dag knokler for at få vagtplanerne til at hænge sammen i det daglige” siger ressourcedirektør Peter Henneberg.

Indelukning kan maksimalt ske 12 timer i døgnet på lukkede fængselsafdelinger og 11 timer i døgnet på åbne fængselsafdelinger.

Om indelukning og fællesskab se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/866 (senest ændret ved indførelse af forsøgsordningen).

Om rekruttering og nyansættelse i kriminalforsorgen se https://kriminalforsorgen.dk/Presse-8407.aspx#/news/flere-end-200-nye-uniformerede-kolleger-i-2018-327909

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail