Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Kontakt en indsat

Kontakt en indsat

Fra et fængselsareal, en uniformeret ses i forgrunden.

Kriminalforsorgen formidler gerne kontakt til indsatte i vores institutioner, men det sker anonymt. Vi oplyser ikke, hvem der afsoner på vores institutioner, hvilket betyder, at vi hverken kan be- eller afkræfte, om navngivne personer er indsat.

Generelt skal det bemærkes, at det er vigtigt, at du oplyser alle de måder, hvorpå indsatte kan kontakte dig på (telefon, e-mail, adresse etc), da der kan være medier, den indsatte ikke kan benytte (eksempelvis e-mail).

Kriminalforsorgen gør opmærksom på, at almindelige e-mails ikke er krypterede, og at fortrolige og følsomme personoplysninger derfor bør sendes som sikker mail. Privatpersoner kan sende sikker mail gennem e-Boks eller via borger.dk.

Søger du en bestemt indsat?

Vil du gerne i kontakt med en bestemt indsat, og ved du, hvor den indsatte opholder sig, kan du skrive direkte til den indsatte.

Vil du derimod gerne i kontakt med en bestemt indsat, som du ikke i forvejen har kontakt med, kan du skrive et brev til den pågældende. Brevet vedhæftes i en mail til klientsager@krfo.dk. I mailen skriver du alle de oplysninger, du har om den indsatte (navn, dom etc.). Du får i alle tilfælde en bekræftelse på, at kriminalforsorgen har modtaget din mail.

Såfremt den pågældende ikke befinder sig i en af kriminalforsorgens institutioner, eller den indsatte ikke ønsker at have kontakt med dig, eller der foreligger andre særlige grunde i sagen, hører du ikke videre fra os.

Hvis den indsatte ønsker at tale med dig, vil du høre fra den indsatte.

Søger du en case til en journalistisk historie?

Hvis du søger en case til en historien og gerne vil have kontakt med en bestemt type indsat (kvinde, voldsdømt etc.), skal du lave et opslag til de indsattes opslagstavler, således at de indsatte selv kan henvende sig til dig, hvis de ønsker at medvirke.

Opslaget må være højst én side og skal indeholde en beskrivelse af dit projekt, hvilken slags indsat du søger og alle dine kontaktoplysninger.

Skriv venligst på opslaget, hvornår det kan tages ned igen. Opslaget vedhæftes i en mail til kriminalforsorgens kommunikationsafdeling på presse@krfo.dk, som sender din mail videre til relevante institutioner.

Hvis opslaget medfører, at du skal interviewe en eller flere indsatte, kan du læse mere om ansøgning om tilladelse til interview på siden Interview med en indsat.