Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Vejen Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Vejen Kommune
Jobcenter Vejen
Søndergade 48
6600 Vejen

Ansvarlig leder:
Selvi Ellekær Pedersen

E-mail: sep@vejen.dk
Sikker mail: godlosladelse@vejen.dk
Emnefelt: Den gode løsladelse

Uddannelseshjælp for unge under 30 år:
Kontaktperson på Basen
Tanja Charlotte Nissen Pedersen

E-mail: godlosladelse@vejen.dk

Kontanthjælp for borgere over 30 år:
Jobrådgiver
Nynne Rieks

E-mail: godlosladelse@vejen.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, fritagelse fra Digital Post og løsladelse sendes til:
Borgerservice
Folkeregisteret
Sikker mail: godlosladelse@vejen.dk
Emnefelt: Folkeregisteret

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lene Willumsen
Tlf. 799 6500
E-mail: sundhedogfamilie@vejen.dk