Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Varde Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Ydelsesteamet
Frisvadvej 35
6800 Varde

Al elektronisk post omfattet af denne samarbejdsaftale (inklusiv unge under 18 år) tilsendes:

Sikker mail godlosladelse@varde.dk

 

Husk emnefeltet:

Det er vigtigt, at der i emnefeltet på mailen skrives ét af nedenstående emneord, således henvendelsen kan sendes videre til den relevante medarbejder/afdeling i kommunen:

 • Tilsigelse til afsoning
 • Besked om indsættelse til folkeregisteret
 • Løsladelse
 • Overførsel
 • Varetægtsfængsling
 • Udeblivelse fra afsoning
 • Fodlænke
 • Digital post
 • Koordinering af handleplan
 • Løsladelsesmøder
 • Ansøgning om sociale ydelser
 • Misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling
 • Bolig og uddannelse
 • Personundersøgelse
 • Bande- exit og radikalisering
 • KSP samarbejde
 • Henvendelse fra Kriminalforsorgen om kontakt
 • Aflysning af tilsigelse til afsoning.

Ansøgning om starthjælp ved løsladelse:

Ansøgning om engangshjælp (starthjælp) ved løsladelse, bør ske hurtigst muligt efter afgørelsen om prøveløsladelse og senest 4 uger før løsladelsen. Overholdes dette, vil klienten få svar på sin ansøgning 14 dage før løsladelsen.

Ansøgningen sker ved at benytte nedenstående to dokumenter:

  1. Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af oplysninger https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/sg015.pdf
   SG 015 KL blanketter
  2. Ansøgning om hjælp til forsørgelse: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ko534.pdf
   KO 534 KL blanketter

Hvis ansøgningen sker via direkte adgang til internettet, udfyldes dokumenterne online og sendes i udfyldt stand til kommunen med sikker post via:
godlosladelse@varde.dk

Husk emnefeltet: ”Ansøgning om sociale ydelser”.

Hvis klienten IKKE har adgang til internettet er Kriminalforsorgen behjælpelig med at printe, udfylde og scanne materialet, som sendes til kommunen med sikker post via:
godlosladelse@varde.dk

Husk emnefeltet: ”Ansøgning om sociale ydelser”.

Proceduren indebærer, at kommunen selv indhenter de nødvendige oplysninger. Der skal ved ansøgning om engangshjælp ikke medsendes dusørsedler, det trækkes fra ved den førstkommende udbetaling af løbende hjælp. Evt. formue under 10.000 modregnes ikke i hjælpen.

Telefonisk kontakt:

God løsladelses koordinator:
Annette Gundersen
Tlf. 7994 6116
E-mail agun@varde.dk
Sikker mail godlosladelse@varde.dk

Afløser:
Marianne Nielsen
Tlf. 7994 6800
Direkte tlf. 7994 6302
E-mail mani@varde.dk
Sikker mail godlosladelse@varde.dk

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Børn og familie (BOF)
Borgercenter Varde
Silje Schmidt Simonsen
Tlf. 7994 6800
Direkte tlf. 7994 7643 (hverdage kl. 8.15-9.00)
Sikker mail godlosladelse@varde.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Tlf. 79946800
E-mail ungdomskriminalitet@varde.dk