Gå til indhold

Vallensbæk Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Vallensbæk Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Over 18 år:
Socialservice
Sikker mail cb@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. God løsladelse

Under 18 år:
Familie og Forebyggelse, Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100,
2665 Vallensbæk
Tlf. 30 57 11 65
Sikkermail: underretning@vallensbaek.dk + cc cbu@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. God løsladelse

Henvendelse hertil om:

 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • besked til folkeregistret om løsladelse
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk, for unge under 18 år
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser for unge under 18 år

Andre kontakter:

Ved indsættelse
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og fritagelse fra Digital Post:
Sikker mail kommune@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Folkeregisteret

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Sikker mail cb@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. Socialservice, ophør af ydelser

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Social service
Sikker mail cb@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. Ansøgning om betaling om husleje, God Løsladelse

Beskæftigelse
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse:
Jobcenteret
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 4797 4444
Åbent mandag-fredag kl. 8:30-12:00
Sikker mail: cb@vallensbaek.dk

Personundersøgelser
For henvendelser vedr. §808-personundersøgelser for klienter over 18 år:
Jobcenteret
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 4797 4444
Åbent mandag-fredag kl. 8:30-12:00
Sikker mail: cb@vallensbaek.dk

Misbrug og øvrig behandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) for klienter over 18 år:
Voksensociale Indsatser
Att Rusmiddelkonsulent
Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4444
Sikker mail: kommune@vallensbaek.dk

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. unge under 18 år:
Familie og Forebyggelse, Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100,
2665 Vallensbæk
Tlf. 30 57 11 65
Sikkermail: underretning@vallensbaek.dk + cc cbu@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. God løsladelse

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Susanne Wermelin
Telefon 47874221
E-mail: kommune@vallensbaek.dk
Att: Susanne Wermelin

Social Service
Annie Ullum
E-mail: aul01@vallensbaek.dk
Tlf.: 47974184