Gå til indhold

Syddjurs Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Syddjurs Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Syddjurs Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf. 8753 5000
Sikker mail jobcenter@syddjurs.dk
Emnefelt: Jobcentret

Udslusningskoordinator:
Nethe Grangaard Bjerre
Tlf. 8753 5632
E-mail ngb@syddjurs.dk

Henvendelse hertil om:

  • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • uddannelse ved løsladelse
  • behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • §808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse  og ophør af offentlige ydelser sendes til:
Sikker mail syddjurs@syddjurs.dk
Emnefelt: Folkeregister/Borgerservice/ydelseskontor

Koordinator:
Monica Hjort Ankær Nielsen
E-mail mha@syddjurs.dk

Digital Post
Ansøgning om fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail syddjurs@syddjurs.dk
Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Folke- og førtidspension
Borgerservice
Sikker mail syddjurs@syddjurs.dk
Emnefelt: Borgerservice

For unge under 18 år
Familieafdelingen
Tingvej 17
8543 Hornslet
Tlf. 8753 5380 / 8753 5000
Sikker mail syddjurs@syddjurs.dk
Emnefelt: Familieafdelingen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Dorthe Renlef Winther
Tlf. 87535380
E-mail syddjurs@syddjurs.dk

Løsladelsesmøde
Besked om koordinering af løsladelsesmøde sendes til:
Sikker mail syddjurs@syddjurs.dk
Emnefelt: Folkeregistret

Ansvarlig hos kommunen: 
Jobcenter Syddjurs
Nethe Grangaard Bjerre
Tlf. 8753 5632
Sikker mail jobcenter@syddjurs.dk
Emnefelt: Att. Udslusningskoordinator

Bolig ved løsladelse
Besked om boligsituation ved løsladelse sendes til:
Ydelseskontoret
Tlf. 8753 5440 / 8753 5000
Sikker mail syddjurs@syddjurs.dk
Emnefelt: Ydelseskontoret

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Rusmiddelcenter Djursland
Hovedgaden 61-63
8410 Rønde
Tlf. 8791 0220
Bente Helweg Pedersen
E-mail bhem@syddjurs.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Anita Nowak
Tlf. 8753 5625