Gå til indhold

Svendborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Svendborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Socialafdelingen Myndighed
Svinget 14
5700 Svendborg
Karina Slabiak
Tlf. 6223 3000
Direkte tlf. 6223 3970
Sikker mail social@svendborg.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje for klienter over 18 år
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde for klienter over 18 år
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • alkoholbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk, for klienter over 18 år
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser for klienter over 18 år
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Husleje
Pensionister:
Socialafdelingen Myndighed
Svinget 14
5700 Svendborg
E-mail social@svendborg.dk

Over 18 år:
Jobcentret
Tlf. 6223 3606
Direkte tlf. 6223 3970
Sikker mail social@svendborg.dk

Dokumentation for samtlige boligudgifter:

 • Dokumentation for arbejdsdusør for de sidste 3 mdr.
 • Dokumentation for formueforhold, herunder udskrift fra samtlige bankkonti for de sidste 3 mdr.
 • Hvis bil – aktuel salgsvurdering.

For unge under 18 år
For unge under 18 år, når henvendelsen vedrører ansøgning om betaling af husleje, koordinering af handleplan og løsladelsesmøde, øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) eller § 808-personundersøgelser:
Familieafdelingen
Tlf. 6223 4600
Direkte tlf. 6223 4577
Sikker mail bu@svendborg.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Mette Andersen
Tlf. 62234600
E-mail familieafdelingen@svendborg.dk

Løsladelse
Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til:
Socialafdelingen Myndighed
Tlf. 6223 3000
Direkte tlf. 6223 3970
Sikker mail social@svendborg.dk

Uddannelse
For henvendelser vedr. uddannelse:
UU
Anne Marie Nyborg, UU-centerleder
Tlf. 6223 4676
Mobil 2159 8467
E-mail anne.marie.nyborg@svendborg.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. stofmisbrugsbehandling for unge under 25 år:
RUS Rusmiddelrådgivning for unge
Nannasvej 24
5700  Svendborg
Tlf. 6223 6550
E-mail ungeafdelingen@svendborg.dk
Emnefelt: Susanne Basler Larsen

For henvendelser vedr. stofmisbrugsbehandling for klienter over 25 år:
Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdeling
Dronningholmsvej 60 A
5700 Svendborg
Tlf. 6223 4990
E-mail BEHSV@svendborg.dk

Afdelingsleder Erandi Christensen
Souschef Lene Husman
Koordinator Vibeke Olesen

Alkoholbehandling
Alkoholbehandlingen Svendborg
Nannasvej 24
5700 Svendborg
Tlf. 6223 6666

Ansvarlig hos kommunen:
Karina Slabiak
Socialafdelingen Myndighed
Tlf. 6223 3951
E-mail social@svendborg.dk