Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Stevns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Stevns Kommune
Center Arbejdsmarked – Ydelsescentret
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Udslusningskoordinator:
Linda Holm Johansen
Tlf. 5657 5275
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

Henvendelse hertil om:

  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • § 808-personundersøgelser
  • KSP-samarbejdet
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til:
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

Digital Post
Ansøgning om fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Digital Post

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

 

Koordinering af handleplaner

For afsonere over 18 år

Besked om koordinering sendes til:
Center Arbejdsmarked – Jobcentret
Linda Holm Johansen
Tlf. 5657 5275
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

Bolig og enkeltydelser
Borgerservice, Kultur og Fritid
Lisa Mathiesen
Tlf. 5657 5125
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.

Forsørgelse
Center Arbejdsmarked – Ydelsescentret
Linda Holm Johansen
Tlf. 5657 5275
Sikker mail sipo_arbejdsmarked@stevns.dk

For tilsynsklienter og §78
Besked om koordinering sendes til:
Center Arbejdsmarked – Ydelsescentret
Linda Holm Johansen
Tlf. 5657 5275
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center Familie
Laila Molitor-Lenschau
Tlf. 5657 5752 / 5123 4882
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

Løsladelsesmøde
Besked om koordinering af løsladelsesmøde sendes til:

Over 30 år

Linda Holm Johansen
Job & Uddannelse
Tlf. 5657 5275
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.

Under 18 år
Center Familie
Laila Molitor-Lenschau
Tlf. 5657 5752 / 5123 4882
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation ved løsladelse sendes til:
Jobcenteret i Store Heddinge
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Ansvarlig hos kommunen
Center Arbejdsmarked – Jobcentret
Socialrådgiver
Linda Holm Johansen
Tlf. 5657 5275
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.

Bolig ved løsladelse
Besked om boligsituation ved løsladelse sendes til:
Borgerservice, Kultur og Fritid
Lisa Mathiesen
Tlf. 5657 5125
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Linda Holm Johansen
Arbejdsmarked
Tlf. 5657 5275
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.

Misbrugsbehandling

Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Stevns Kommune
Sundhedscenter
Hovedgaden 46
4652 Hårlev

Karina Falk Bernth
Tlf. 56575339
karber@stevns.dk
Sikker mail sikkerpost@stevns.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Teamleder
Susanne B. Larsen
Tlf. 5657 5130
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.

Personundersøgelser (§808)  
Ansøgning om sagsakter i forbindelse med personundersøgelser sendes til:

Over 18 år
Center Arbejdsmarked – Jobcentret
Linda Holm Johansen
Tlf. 5657 5275
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.

Under 18 år
Center Familie
Laila Molitor-Lenschau
Tlf. 5657 5752 / 5123 4882
Sikker mail Sikkerpost@stevns.dk.