Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Sorø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Rådhusvej 8
4180 Sorø
Tlf. 5787 6000
Sikker mail soroekom@soroe.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Digital Post

Line Bjørn
Tlf. 57 87 65 94
Sascha Rysse
Tlf. 57 87 64 29
Julie Brønnum Wilche Hviid
Tlf. 57876983
Sikker mail jubw@soroe.dk

Udslusnings- og KSP-koordinator:
Natascha Bertelsen
E-mail nabe@soroe.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse (Att. Line Bjørk)
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse (Att. Britt Skovbo Larsen)
 • Digital Post (Att. Borgerservice, Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje (Att. Britt Skovbo Larsen)
 • koordinering af handleplaner (Att. Natascha Bertelsen)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Att. Natascha Bertelsen)
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse (Att. Ellen Toftdal Hansen)
 • bolig (Att. Natascha Bertelsen)
 • uddannelse (Att. Ellen Toftdal Hansen)
 • misbrug og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) (Att. Natascha Bertelsen)
 • §808-personundersøgelser (Att. Natascha Bertelsen)
 • KSP-samarbejdet (Att. Natascha Bertelsen)
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen (Att. Natascha Bertelsen)

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Anne Kristine Raaholt
Tlf. 57 87 60 00//29 33 26 84
E-mail familieraadgivningen@soroe.dk

Bande-exit
Henvendelser vedrørende bande-exit rettes til:
Meyrem Göde
E-mail meyg@soroe.dk
Att. Meyrem Göde