Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Solrød Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Socialcenter
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Social- og boligkoordinator
Ann-Marie Høholt
E-mail: ahs@solrod.dk
Tlf.: 24907390 – 56182161
Sikker mail sikkersocial@solrod.dk
Emnefelt: Att. Ann-Marie Høholt

Henvendelse hertil om:

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøder
  • bolig
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • §808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

 

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Leder af familieafsnittet
Nadia Ludvigsen
Tlf. 5618 2927
Hovedtlf. 5618 2860
E-mail sikkerbur@solrod.dk //nlu@solrod.dk

Husleje og forsørgelse
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje og afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse
:
Ydelsesrådgiver
Sandra Harbro
Tlf. 5618 2169
E-mail: sah@solrod.dk

Beskæftigelse
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse og uddannelse:
Sagsbehandler
Ann-Marie Høholt
E-mail: ahs@solrod.dk
Tlf. 5618 2161

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Misbrugssagsbehandler
Ann-Marie Høholt
E-mail: ahs@solrod.dk
Mobil: 24907390

Bande-exit og KSP-samarbejdet
For henvendelser vedr. bande-exit og KSP-samarbejdet:
Socialcenteret
SSP-konsulent
Kasper Vest Nielsen
Tlf. 2926 5208
E-mail kvn@solrod.dk
Sikker mail sikkersocial@solrod.dk