Gå til indhold

Sønderborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Sønderborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Sønderborg
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 40 27

Al elektronisk post omfattet af denne samarbejdsaftale tilsendes (også unge under 18 år):

Sikker mail: godlosladelse@sonderborg.dk

Husk emnefeltet:

Det er vigtigt, at der i emnefeltet på mailen skrives ét af nedenstående emneord, således henvendelsen kan sendes videre til den relevante medarbejder/afdeling i kommunen:

 • Tilsigelse til afsoning
 • Besked om indsættelse til folkeregisteret
 • Løsladelse
 • Overførsel
 • Varetægtsfængsling
 • Udeblivelse fra afsoning
 • Fodlænke
 • Digital post
 • Koordinering af handleplan
 • Løsladelsesmøder
 • Ansøgning om sociale ydelse
 • Misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling
 • Bolig og uddannelse
 • Personundersøgelse
 • Bande- exit og radikalisering
 • Henvendelse fra Kriminalforsorgen om kontakt
 • Aflysning af tilsigelse til afsoning

Telefonisk kontakt:

Misbrugsbehandling:
Henvendelse til det lokale misbrugscenter:

Misbrugscenter Sønderborg
Kongevej 19
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 44 85

For unge under 18 år:
alle henvendelser vedr. børn/unge under 18 år (under 23 år ved efterværn) sendes til:
E-mail modtagelsen@sonderborg.dk
Tlf. 27 90 42 42.

Ansøgning om engangshjælp ved løsladelse:

Procedurebeskrivelse:

Ansøgning om engangshjælp ved løsladelse, bør ske hurtigst muligt efter afgørelsen om prøveløsladelse og senest 4 uger før løsladelsen. Overholdes dette, vil klienten få svar på sin ansøgning 14 dage før løsladelsen.

Ansøgningen sker ved at benytte nedenstående to dokumenter:

  1. Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af oplysninger https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/sg015.pdf
  2. Ansøgning om hjælp til forsørgelse:https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ko534.pdf

 

Hvis ansøgningen sker via direkte adgang til internettet, udfyldes dokumenterne online og sendes i udfyldt stand til kommunen til godlosladelse@sonderborg.dk med sikker post.

Husk, at skrive emnefeltet ”ansøgning om sociale ydelser”.

Hvis klienten IKKE har adgang til internettet er Kriminalforsorgen behjælpelig med at printe, udfylde og scanne materialet, som sendes til kommunen på godlosladelse@sonderborg.dk med sikker post.

Husk, at skrive emnefeltet ”ansøgning om sociale ydelser”.

Proceduren indebærer, at kommunen selv indhenter de nødvendige oplysninger. Der skal ved ansøgning om engangshjælp ikke medsendes dusørsedler – det trækkes fra ved den førstkommende udbetaling af løbende hjælp. Evt. formue under 10.000 modregnes ikke i hjælpen.

KSP-samarbejdet
Henvendelser rettes til KSP-kontaktperson:
Tina Dreyer Boytang
E-Mail: TinaDreyer.Boytang@krfo.dk
Tlf.: 7255 7326.