Gå til indhold

Slagelse Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Slagelse Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Slagelse kommune
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Rådgivning og Udbetaling.
Gørtlergade 4
4200 Slagelse
Tlf.  58573600
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk
Emnefelt: Att. Behandlerteam vedr. God Løsladelse

Områdeleder
Tina Kristiansen
E-mail kriti@slagelse.dk
Tlf. 58574571

Fagspecialist
Katja Suadicani
E-mail kasua@slagelse.dk
Tlf. 58573258

Løsladelseskoordinatorer:
For borgere ml. 18-29 år
Christine Jensen
E-mail: chjno@slagelse.dk Sikker post: ungeenheden@slagelse.dk
Tlf. 23209451

Ydelse:
Britt Glem
E-mail brgle@slagelse.dk Sikker post: kontanthjaelp@slagelse.dk
Tlf. 58573280

For borgere over 30 år
Brigitte Bjoler
E-mail birbo@slagelse.dk Sikker post: jobcenter@slagelse.dk
Tlf. 58574041

Ydelse:
Helle Nielsen
E-mail helln@slagelse.dk Sikker post: kontanthjaelp@slagelse.dk
Tlf. 58574510

Henvendelse hertil om:

  • generel råd og vejledning ift. sociale problemstillinger herunder henvisning til relevante centre i kommunen
  • ansøgning om betaling af husleje under afsoning
  • ansøgning om hjælp til forsørgelse og enkeltydelser
  • koordinering af handleplaner
  • bevilling af løsladelsesmentor jf. § 167 i lov om aktiv beskæftigelse
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • bolig
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen


Andre kontakter:
Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail borger@slagelse.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Offentlig forsørgelse
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk

Besked om førtids- og folkepension sendes til:
Sikker mail pension@slagelse.dk og til Udbetaling Danmark

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center for Børn og Familie
Tlf. 5857 3155
Sikker mail boernogunge@slagelse.dk
Emnefelt.: Att. Tværgående rådgivning

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Teamleder Pia Hye Buchholt
Tlf: 23747975,

Stephanie Striberg
Tlf. 40327758

Maria Knudsen
Tlf. 92432291.
E-mail underretning@slagelse.dk

Forsørgelse ved løsladelse
Ansøgning om forsørgelse indgives digitalt, via www.borger.dk.
Når vi modtager din ansøgning vil vi vurdere, om du er berettiget til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.
For at blive berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal du:
– være fyldt 18 år, eller forsørge et barn.
– stå til rådighed og gøre noget aktivt for at få et job  eller starte i uddannelse.

Hvis du er over 30 år:
– Skal du først henvende dig i center for Arbejdsmarked og Integration, Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse
– Udfylde ansøgning om hjælp til forsørgelse digitalt via selvbetjening

Hvis du er under 30 år:
– Skal du henvende dig i Ungeenheden, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse
– Udfylde ansøgning om hjælp til forsørgelse digitalt via selvbetjening

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til rocker-,bande-exit til:
Center Kultur, Fritid og Borgerservice
Gørtlergade 4
4200 Slagelse.
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk
Emnefelt: Att.: Behandlerteam
Tlf.  5857 3600