Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Skive Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Skive
Unge/Voksne
Viborgvej 7, Indgang B
7800 Skive
Sikker mail aktiv@skivekommune.dk

Koordinator:
Karin Kramer
Tlf. 51731152
E-mail kark@skivekommune.dk

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for klienter over 18 år
  • bolig
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedrørende besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse, besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse og Digital Post:
Sikker mail borgerservice@skivekommune.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelseskontoret
Sikker mail yk@skivekommune.dk

For unge under 18 år
For henvendelser vedrørende koordinering af handleplaner og afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for unge under 18 år:
Familiesektionen
Helle Immersen
Tlf. 9915 5796
Sikker mail kufa@skivekommune.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Jan Lund-Andersen
Tlf. 99155500
E-mail underretning@skivekommune.dk

Uddannelse
For henvendelser vedrørende uddannelsesforløb:
UU-Vejledningen
Torvegade 10
7800 Skive
Jørgen Vester
Mobil 2962 5295
E-mail jves@skivekommune.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedrørende misbrugsbehandling:
Rusmiddelcenter Skive
Afdelingsleder Maria Lund Madsen
Tlf. 9915 7373
E-mail rusmiddelcenter@skivekommune.dk

Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen
Udviklingskonsulent
Ellen Christensen
E-mail elch@skivekommune.dk
Tlf. 9915 6667