Gå til indhold

Skanderborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Skanderborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenteret:
Skanderborg Kommune
Jobcenter
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7000
Sikker mail skanderborg.kommune@skanderborg.dk
Emnefelt: Att. Faglig koordinator i afd. Arbejdsmarkedsudvikling

Ydelseskontoret:
Skanderborg Kommune
Ydelseskontoret
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7000
Sikker mail skanderborg.kommune@skanderborg.dk
Emnefelt: Att. Ydelseskontoret

Udslusningskoordinator:
Hvorvidt der skal bevilges udslusningskoordinator vurderes af faglig koordinator i Jobcenter Skanderborg.

Henvendelse hertil om:

 • besked ved indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner for afsonere, § 78 og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
 • bolig ved løsladelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Bea Willumsen
Tlf. 87947354
E-mail boern.og.unge@skanderborg.dk

Uddannelse
Kriminalforsorgen skal indsende uddannelsesplan, men samtykke fra indsatte, til:
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Skanderborg Rusmiddelcenter
Danmarksvej 29
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7580
E-mail rusmiddel@skanderborg.dk