Gå til indhold

Silkeborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Silkeborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Job og Borgerservice
Søvej 1
8600 Silkeborg

Ved personfølsomme oplysninger skal alle henvendelser ske til sikker mail:
Sikker mail sikkerpost@silkeborg.dk
Emnefelt: Att. Jonas Andreasen og Ferudun Güldiken

Sagsbehandler
Jonas Andreasen
Tlf. 2011 3614
E-mail j.a@silkeborg.dk

Sagsbehandler
Ferudun Güldiken
Tlf. 2940 1767
E-mail feg@silkeborg.dk

Teamleder 
Elle Jakobsen
Tlf.: 51804523
E-mail: Elisheva.Jakobsen@silkeborg.dk

Henvendelse hertil om:

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • bolig
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Familierådgivningen
Børne- og Familieafdelingen

Teamleder Sussie Rasmussen
Tlf.: 29160984
Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Solvejg Lund
Tlf. 20257616
E-mail Ungdomskriminalitetsnaevnet@silkeborg.dk

Forsørgelse og beskæftigelse

For klienter over 30 år
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for klienter over 30 år:
Afdeling Jobrehabilitering
Drewsensvej 60
8600  Silkeborg

Dania Ragnarsson & Camilla Mols Slaikjær
Tlf. 8970 5700
Sikker mail sikkerpost@silborg.dk

For klienter under 30 år
For henvendelser vedr. uddannelse og afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for klienter under 30 år:
Afdelingen Ungeguiden
Papirfabrikken 18A
8600 Silkeborg

Tina Balle Poulsen
Tlf.: 23840831
Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Rusmiddelcentret
Færgevej 1
8600 Silkeborg
Sikker mail sikkerpost@silkeborg.dk

Centerleder
Palle Hauskov
Tlf. 2916 1011
E-mail palletovborg.hauskov@silkeborg.dk

Øvrig behandling
For henvendelser vedr. øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk):
Socialafdelingen

Teamleder Elisheva Jakobsen
Tlf.: 51804523
E-mail: Elisheva.Jakobsen@silkeborg.dk

Bande-exit og § 808-personundersøgelser
For henvendelser vedr. bande-exit og akter i forbindelse med §808-personundersøgelser:

Dania Ragnarsson & Camilla Mols Slaikjær
Tlf. 8970 5700
Sikker mail sikkerpost@silborg.dk

KSP-samarbejdet

For henvendelser vedrørende KSPO-samarbejdet: 

Borgere over 30 år
Dania Ragnarsson & Camilla Mols Slaijhær
Tlf.: 89705700
Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk

Borgere under 30 år 
Tina Balle Poulsen
Tlf.: 23840831
Sikker mail: sikkerpost@silkeborg.dk