Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Samsø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Søtofte 10
8305 Samsø
Sikker mail kommune@samsoe.dk
Emnefelt: Att. Majken Geiger

Udslusningskoordinator:
Lena Sundstrøm
Tlf. 5137 7144

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Sikker mail kommune@samsoe.dk
Emnefelt: Att. Bianca Vollbrecht

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Eva Rosschou
Tlf. 23294409
E-mail aver@samsoe.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Borger skal hurtigst muligt, og gerne en måned før løsladelsen, henvende sig hos:
Bianca Vollbrecht
Tlf. 8792 2213
hvorefter der sendes ansøgningsskema og gives vejledning.

Herefter skal borger henvende sig i:
Jobcentret
Søtofte 10
Tranebjerg, Samsø
på løsladelsesdagen, eller dagen efter, og blive tilmeldt.

Primær kontaktperson i jobcenteret:
Flemming Kastberg