Gå til indhold

Rudersdal Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Rudersdal Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Rudersdal
Stationsvej 36
3460 Birkerød

Ina Noack
Tlf. 7268 3059
E-mail: inno@rudersdal.dk
Sikker mail beskaeftigelse@rudersdal.dk
Emnefelt: Att. Ina Noack

Undtagelser fra hovedkontakt:
Afdelingsleder
Susan Natalie Taarsted Nielsen
Tlf. 4611 3045
E-mail sntn@rudersdal.dk

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og ophør af offentlige ydelser sendes til:
Borgerservice, Ydelsescenter
Sikker mail borgerservice@rudersdal.dk

Digital Post
Ansøgning om fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail beskaeftigelse@rudersdal.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Digital Post

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Borgerservice, Ydelsescenter
Sikker mail borgerservice@rudersdal.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Skole og familie
Tlf. 5611 4234
Sikker mail skoleogfamilie@rudersdal.dk
Emnefelt: Att. Jørgen Krebs

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Jørgen Krebs
Tlf. 46110000 / 46114118
E-mail Underretning@rudersdal.dk

Øvrige klienter
Besked om koordinering sendes til:
Psykiatri og Handicap
Tlf. 4611 3320
Sikker mail psykiatrioghandicap@rudersdal.dk
Emnefelt: Att. Bitten Christensen

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Socialområdet
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf. 4611 3320
Sikker mail social@rudersdal.dk
Emnefelt: Att. Bitten Christensen

Personundersøgelser (§808)
Beskeder om sagsakter i forbindelse med personundersøgelser sendes til:
Jobcenter Rudersdal
Tlf. 4611 3052
Sikker mail beskaeftigelse@rudersdal.dk
Emnefelt: Att. Malene Eghoff

eller

Socialområdet
Tlf. 4611 3320
Sikker mail psykiatrioghandicap@rudersdal.dk
Emnefelt: Att. Bitten Christensen