Gå til indhold

Roskilde Kommune

Hovedkontakt:

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Udslusningskoordinatorer:

Roskilde Jobcenter:
Socialrådgiver Micala Rasmussen
Tlf. 46317847
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk
Rådhusbuen 3

Roskilde Jobcenter:
Socialrådgiver Bonnie Nymann
Tlf. 46317861
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk
Rådhusbuen 3

Borgere under 30 år
Job og uddannelse (UngeGuiden)
Camilla Rasmussen
Tlf.: 23418825
E-mail: Camillajrr@roskilde.dk
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk
Emnefelt: Camilla Rasmussen

Henvendelse hertil om:

 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Job og Ydelse
Tlf. 4631 3000
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk

Husleje og ydelser
Ansøgning om ydelse, enkeltydelser og betaling af husleje sendes til:
Job og ydelse, team opstart
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk

OBS: Ved ansøgning om ydelse skal følgende dokumentation fremsendes:

 • Ansøgning om ydelse.
 • De seneste 3 mdr. kontoudtog på alle konti.
 • Dokumentation på evt. privattegnet pensioner (dokumentation kan findes på pensionsinfo.dk).
 • Dokumentation på formue, hvis denne overstiger formuegrænsen.

Ved ansøgning om økonomisk støtte til boligudgifter under varetægt og afsoning, skal følgende dokumentation fremsendes:

 • Dokumentation på alle boligudgifter.
 • Ved indtægt under afsoning (dusør), skal der fremsendes dokumentation på indtægten.

Såfremt at borgeren ikke indgår i God løsladelse, skal borgere over 30 år møde op i Jobcenteret på løsladelsesdagen, og unge under 30 år, skal møde ude i Ungeguiden.

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Bent Simon Emun Hansen
Tlf. 4631 5810
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk
Emnefelt: Bent Simon Emun Hansen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Hanne Rebsdorf og Ania Holm
Tlf. 46315835 / 46315838
E-mail forvisitationen@roskilde.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
CAS – Center for Alkohol og stofbehandling
Ringstedgade 16
4000 Roskilde
Katja Sandfeld-Nielsen
Tlf. 4631 7135
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk