Gå til indhold

Ringsted Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Ringsted Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Arbejdsmarkedscenter
Nørregade 100
4100 Ringsted

Faglig koordinator
Susanne Bro Demant
Tlf. 5762 6050
Direkte tlf. 5762 6054
E-mail sban@ringsted.dk
Sikker mail arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Susanne Bro Demant

Udslusningskoordinator:
Socialrådgiver Ungeenheden
Lisbeth Madsen
Tlf. 5762 8745
E-mail Ungeenheden@ringsted.dk
Att.: Lisbeth Madsen

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for afsonere og §78-klienter
  • koordinering af løsladelsesmøde for klienter over 16 år
  • afklaring af rådighedsvurdering for klienter over 30 år
  • uddannelse for klienter over 30 år
  • §808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Borgerservice
Henvendelser vedrørende besked til folkeregistret om indsættelse, løsladelse og Digital Post sendes til:
Sikker mail borgerservice@ringsted.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Afsnitsleder Erik Vestergaard
E-mail ungeenheden@ringsted.dk
Tlf. 57628731/29742203

Leder af Børnecenteret
Christina Valdemark Jul Thomsen
E-mail bornecenter@ringsted.dk
Tlf. 57627628/24411646
(E-mails sendes til begge adresser, med att.: Erik og Christina.)

For unge under 16 år
Henvendelser vedrørende koordinering af løsladelsesmøde og handleplaner for unge under 16 år sendes til:
Børnecentret Ringsted Kommune
Sikker mail bornecenter@ringsted.dk

For unge mellem 16-18 år
Henvendelser vedrørende koordinering af handleplaner for unge mellem 16 og 18 år sendes til:
Administrationen
Sikker mail ungeenheden@ringsted.dk

For klienter mellem 18-29 år
Henvendelser vedrørende ansøgning om betaling af husleje og afklaring af rådighedsvurdering sendes til:
Ungeenheden
Nørregade 100
4100 Ringsted
Tlf. 5762 8730
Sikker mail ung-ydelse@ringsted.dk

For klienter over 30 år
Henvendelser vedrørende ansøgning om betaling af husleje for klienter over 30 år sendes til:
Ydelseskontoret
Sikker mail ydelse@ringsted.dk

løsladelsesmøde
Henvendelser vedrørende koordinering af løsladelsesmøde, når mødet ikke inkluderer beskæftigelse/uddannelse, sendes til:
Myndighedsenheden – Team sociale opgaver
Tlf. 5762 7900
Sikker mail myndighedsenheden@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Sociale Opgaver

Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
Henvendelser vedrørende øvrig behandling sendes til:
Myndighedsenheden – Team sociale opgaver
Tlf. 5762 7900
Sikker mail myndighedsenheden@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Sociale Opgaver

Bolig
Henvendelser vedrørende ansøgning om bolig sendes til:
Boligkontoret
Amtssue Allé 71
4100 Ringsted
Birthe Feldager
Tlf. 5762 6099
Sikker mail myndighedsenheden@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Birthe Feldager

Uddannelse
Henvendelser vedrørende uddannelse for klienter under 30 år sendes til:
UU Ringsted
Malene Moll Vandel/Helle Søndergaard Poulsen
Tlf. 5762 8730
Sikker mail uu-ringsted@ringsted.dk

Misbrugsbehandling og bande-exit
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling og bande-exit sendes til:
Rådgivningscentret
Nørregade 56
4100 Ringsted
Tlf. 5762 7930
E-mail raadgivning@ringsted.dk
Emnefelt: Misbrugsbehandling/Bande-exit

Pernille Holmark
Tlf. 5762 7931
E-mail peho@ringsted.dk

For unge under 26 år:
Ungeliv
Afdelingsleder Anja Katharina Resen
Tlf. 25234701
Jeanette Dose
Tlf. 25234724
E-mail: ungeliv@ringsted.dk

Leder af Rådgivningscentret for misbrug:
Reinhold Schæfer
Tlf. 5762 7952
E-mail res@ringsted.dk

KSP-kontaktperson
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Reinhold Schæfer
E-mail raadgivningen@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Reinhold Schæfer