Gå til indhold

Ringkøbing-Skjern Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Socialintegration
Finderupsvej 9
6900 Skjern
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk

Heidi Iversen
Tlf. 9974 1519
E-mail h.iversen@rksk.dk

OBS: Benyt venligst sikker mail ved personfølsomme oplysninger.

Henvendelse hertil om:

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner for afsonere
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • §808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Husleje og forsørgelse
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje og afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse:
Ydelseskontoret
Tlf. 9974 1936
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk
Emnefelt: Att. Lone Skovdal

For §78-klienter
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner og afklaring af forsørgelsesgrundlag for §78-klienter:
Handicap og Psykiatri
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Kirsten Villumsen
Tlf. 9974 1338

Mette Andersen
Tlf. 9974 1070
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk
Emnefelt: Att. Kirsten Villumsen / Mette Andersen

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af unge under 18 år:
Børn og familie
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk
Tlf. 9974 1797
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk
Emnefelt: Att. Jytte Kvistgaard Vorager

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lise Friis
Tlf. 99741314
E-mail born.familie@rksk.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Sundhedscenter Vest – Misbrugsbehandlingen
Kirkegade 3
6880 Tarm
Henriette Pirchert
E-mail henriette.pirchert@rksk.dk
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk
Emnefelt: Att. Henriette Perchert

Opdatering og evaluering
For henvendelser vedr. opdatering of evaluering af samarbejdsaftalen:
Socialintegration
Marianne Gramstrup
Tlf. 9974 1456
E-mail marianne.gramstrup@rksk.dk