Gå til indhold

Hovedkontakt:

Rebild Kommune
Ungeenheden
Hobrovej 110
9530 Støvring
Tlf. 9988 9988
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Att. Ungeenheden

Udslusningskoordinator:
Fagkonsulent
Nancy Maria Søndergaard
Tlf. 9988 8831
E-mail nmso@rebild.dk

Henvendelse hertil om:

  • ansøgning til betaling af husleje
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Niels Sandmann
Tlf. 21359080
E-mail ibu@rebild.dk

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Borgerservice/Udbetaling/Digital Post
Tlf. 9988 9988

Koordinering
For afsonere
Besked om koordinering sendes til:
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Att. Ungeenheden
Tlf. 9988 8785

For tilsynsklienter og § 78
Besked om koordinering sendes til:
Tlf. 9988 8785
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Att. Ungeenheden

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center Familie og Handicap
Hobrovej 88, 9530 Støvring
Tlf. 9988 8371
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Att. Center Familie og Handicap

Løsladelsesmøde
Koordinering af og invitation til løsladelsesmødet sendes til:
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Att.: Ungeenheden
Tlf. 9988 8785

Ansvarlig hos kommunen:
Fagkonsulent
Nancy Maria Søndergaard
Tlf. 9988 8831

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Unge og Integration
Øster Allé 6, 9530 Støvring
Tlf. 9988 8850
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Att. Ungeenheden

Fagkonsulent
Nancy Maria Søndergaard
Tlf. 9988 8831
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Ungeenheden

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Misbrugsteamet
Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring
Tlf. 9988 8455
E-mail sundhed@rebild.dk

Ansvarlig hos kommunen:
Center Familie og Handicap
Hobrovej 88, 9530 Støvring
Tlf. 9988 8371
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk  
Emnefelt: Att. Center Familie og Handicap

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Unge og Integration
Hobrovej 110, 9530 Støvring
Tlf. 9988 8785
Sikker mail sikkerpost@rebild.dk
Emnefelt: Ungeenheden