Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Randers Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Randers
Regimentvej 10
8930 Randers NØ
Tlf. 8915 7800
Sikker mail sikker_jobcenter@randers.dk

Udslusningskoordinatorer:

Over 30 år:
Charlotte Krog
Tlf. 2030 6812
Mobil 2030 6812

Under 30 år:
Charlotte Olesen
Tlf. 8915 7948

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig ved løsladelse
  • uddannelse ved løsladelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

OBS: Links til relevante dokumenter, fx samtykkeformular o.a. findes i bunden af siden.

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Randers Kommune
Tlf. 8915 1515
Sikker mail randers.kommune@randers.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser sendes til:
E-mail sikker_jobcenter@randers.dk

For afsonere
Drejer henvendelsen sig om en underretning, skal denne ske via følgende mail:
E-mail Underretning@randers.dk

Såfremt der er akut behov for kontakt, kan der rettes direkte kontakt til familieafdelingens vagttelefon på:
Tlf. 8915 4670.

Kontaktpersonen for familieafdelingen i forhold til God Løsladelse kan kontaktes efter behov:
Merete Baarup
Randers Kommune
Myndighedscentret
Odinsgade 12
8900 Randers
E-mail: Merete.Gyldenlove.Baarup@randers.dk
Tlf. 2445 2734

Såfremt Merete ikke er at træffe, kan kontakt foretages på:
Myndighedscenterets hovednummer: 8915 4670
eller
Mail: myndighedscentret@randers.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Merete Holm Stage
Randers Kommune
Myndighedscentret
Odinsgade 12
8900 Randers
E-mail Merete.Gyldenlove.Baarup@randers.dk
Tlf. 2445 2734

Såfremt Merete ikke er at træffe, kan kontakt foretages på:
Myndighedscenterets hovednummer: 8915 4670
eller
Mail: myndighedscentret@randers.dk

Misbrugsbehandling
Randers Kommune
Rusmiddelcenter Randers
A.0.4
8900 Randers C

Ved behov for direkte kontakt til Center for Rusmiddelbehandling rettes henvendelse til:

Rusmiddelbehandler for borger over 30 år;
Anne Brix Thomasberg
tlf. 51211104

Rusmiddelbehandler for borger under 30 år;
Martin Jensby
tlf. 29389572.

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Uddannelseshuset
Siv Stevnhoved Bach
Regimentvej 10D
8930 Randers NØ
Tlf. 51 28 55 62

KSP-Samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Siv Stevnhoved Bach
Tlf. 51 28 55 62

Dokumenter

Ansøgning om indskud – undtaget for Digital Post

Ansøgning til boliganvisning

Ansøgning om hjælp til husleje

Ansøgning om hjælp til forsørgelse

Ansøgning om enkeltydelser

Ansøgning om boligstøtte

Fuldmagt til ansøgning om boligstøtte

Ansøgningstjekliste for ydelser

Samtykkeformular

Socialområdets Støttemodel

Tjekliste for fængsler ved God Løsladelse

Ansøgningstjekliste for hjælp til husleje og enkeltydelser

Tjekskema til vurdering af værdi af bil eller motorcykel

Ansøgning til boliganvisning Randers kommune