Gå til indhold

Odsherred Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Odsherred Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Den relevante kontaktperson

Under 30 år:
Uddannelsessporet
Hanne Hemmingsen
hakhe@odsherred.dk
Tlf: 59661489

Over 30 år:
Jobsporet
Christina Tullberg
E-mail jobcenter@odsherred.dk
Att.: Christina Tullberg

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og ophør af offentlige ydelser sendes til:
Katrine Jørgensen
Tlf. 5966 6669
E-mail kascj@odsherred.dk
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Katrine Jørgensen

Digital Post
Ansøgning om fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Digital Post

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
 Ydelser
Tlf. 5966 6137
E-mail kontakt@odsherred.dk
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Mrk. enkeltydelse

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Jan Andersen
Tlf.  2917 3720
E-mail jajan@odsherred.dk
Sikker mail kommune@odsherrd.dk
Emnefelt: Att. Jan Andersen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Børne- familiecenteret
Tlf. 59666520
E-mail boernogfamilie@odsherred.dk

Annette Nellemann
E-mail anhne@odsherred.dk
Tlf. 5966 6480 / 2484 6564

For førtidspensionister og psykisk syge uden kontakt til jobcentret
Besked om koordinering sendes til:
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Voksenteam

Forsørgelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende forsørgelse ved løsladelse sendes til:
Alle ansøgninger sendes digitalt via Borger.dk

Henvendelser vedrørende særlige aftaler med varetægtsarrestanter angående forsørgelse sendes til:
Christina Reinhard Tulberg
E-mail chrtu@odsherred.dk

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Uddannelsessporet
E-mail jobcenter@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Uddannelsessporet

Rusmiddelbehandling
Henvendelser vedrørende rusmiddelbehandling ved løsladelse sendes til:
Rusmiddelteamet
Tlf. 4141 9200
Sikker mail rusmiddelteamet@odsherred.dk
Emnefelt: Vedr. løsladelse