Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Odense Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C.

Koordinator:
Michael Borg
Mobil 2139 4286
E-mail mibo@odense.dk
Sikker mail godlosladelse@odense.dk

Henvendelse til koordinator om:

 • Fritagelse fra Digital Post (Emnefelt: Digital Post)
 • Koordinering af handleplaner
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse
 • Øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • KSP-samarbejdet
 • §808-personundersøgelser
 • Uddannelsesforløb
 • Bande-exit og radikalisering
 • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

OBS: Ved alle henvendelser hvor “emnefelt” er specificeret, er det vigtigt at dette udfyldes korrekt!

Andre kontakter:

Indkaldelse og løsladelse
Besked om indkaldelse, indsættelse, løsladelse, overførsel, varetægtsfængsling, unddragelse og fodlænke sendes til:
Borgerservice
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Indkaldelse/Indsættelse/Løsladelse/Overførsel/Varetægtsfængsling/Unddragelse/Fodlænke.

Kontanthjælp
Ansvarlig ved kommunen:
Kontanthjælp
Call-center
Tlf. 6375 8300.

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje og dækning af boligbevarende udgifter sendes til:
BorgerService
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om §29

Depositum og etablering
Ansøgning om depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning sendes til:
BorgerService
Sikker mail borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om §29

Pensionister – Folke- og førtidspensionister:
Ansvarlig ved kommunen:
Tilskud til Pensionister
Tlf. 6375 5030.

Husleje
Pensionister skal som udgangspunkt, altid i første omgang, vurderes efter lov om social pension §46.
Ansøgning om betaling af husleje og dækning af boligbevarende udgifter sendes til:
Tilskud til pensionister
Sikker mail: borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om §46 pensionister
Benyt KL blanket: SP 551

Har indsatte fået afgørelse, der udløser afslag, iht. lov om social pension § 45/46, kan der efterfølgende søges om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 29. Skriv da:
Emnefelt: Ansøgning om §29 pensionister
Benyt KL blanket: KO 537

Etablering, opbevaring af indbo
Ansøgning om etableringsydelse samt opbevaring af indbo for folke- og førtidspensionister sendes til:
Tilskud til pensionister
Sikker mail: borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om §29 pensionister
Benyt KL blanket: KO 537

Depositum
Ansøgning om depositum ved privat udlejer sendes til:
Tilskud til pensionister
Sikker mail: borgerservice@odense.dk
Emnefelt: Ansøgning om depositum
Benyt KL blanket: KO 536

Beboerindskudslån
Ansøgning om beboerindskudslån ved boligforening behandles af afsnittet Tilskud og sendes til:
Tilskud – telefon 6375 5035
Sikker mail: borgerservice@odense.dk
emnefelt: Ansøgning om beboerindskudslån
Benyt KL blanket: BS 345

Bolig
Sådan sikres den indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse:
I særlige tilfælde kan der være mulighed for opnotering i Odense kommunes Boligformidling.
Som udgangspunkt kan Boligformidlingen ikke imødekomme ansøgning om kommunal boligformidling i forbindelse med prøveløsladelse hvor bolig er afgørende for en prøveløsladelse.

I forbindelse med ordinære løsladelser vil en indstilling ud fra en konkret og individuel vurdering kunne imødekommes, såfremt det i ansøgningen om bolig er tilstrækkeligt belyst:

 • At afsoneren er opnoteret som aktiv boligsøgende i mindst 2 boligforeninger eller på boligøen.dk (boligøen.dk dækker 5 boligforeninger, Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, OBO – Odense boligselskab og Paarup Boligforeningen) i hele Odense, og at medlemsskabet i boligforeningerne er opnået i rimelig tid før løsladelsestidspunktet.
 • At den pågældende afsoner i øvrigt ikke selv er i stand til at være boligsøgende på grund af sociale, psykiske og eventuelt misbrugsmæssige problematikker.
 • At pågældende, med hjælp fra KIF’s personale, ikke selv har været i stand til at søge bolig via medlemsskab i boligforeningen eller via bl.a. søgning på nettet.

Odense Kommunes boligformidling har ikke borgerkontakt, hvorfor al kontakt vil foregå via God Løsladelse eller den aktuelle sagsbehandler i Odense Kommune.

Misbrugsbehandling
Henvendelser angående misbrugsbehandling rettes til:
Behandlingsområde stof, alkohol og unge
Grønlandsgade 13B,
5000 Odense C
Tlf. 6375 1750
Fax: 6375 1760

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Familie og Velfærdschef Morten Madsen
Centerleder Charlotte Jensen
Tlf. 65518500
E-mail ungdomskriminalitet@odense.dk