Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Odder Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Odder
Rådhusgade 3
8300 Odder
Zami Krogh
Faglig konsulent
E-mail ungeenheden@odder.dk

Backup:
Faglig koordinator
Lisbet Falgren
Tlf. 8780 3787
E-mail lisbet.falgren@odder.dk

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • KSP-samarbejdet
  • §808-personundersøgelser
  • opdatering/evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Peter Christensen
Tlf. 87803280
E-mail bfc@odder.dk

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked om indsættelse og løsladelse, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, Digital Post, ansøgning om betaling af husleje:
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tlf. 8780 3333
Sikker mail signatur@odder.dk

Bande-exit
For henvendelser vedrørende bande-exit:
Chef for jobcenter
Ole Stounbjerg
Tlf. 8780 3433
E-mail ole.stounbjerg@odder.dk