Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Nyborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Socialafdelingen
Torvet 1
5800 Nyborg
Sikker mail sikkerepost@nyborg.dk

Udslusningskoordinator Jens Kaalby
Emnefelt: Att. Jens Kaalby
Emnefelt: Att. Socialafdelingen

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • bolig
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked om indsættelse og løsladelse, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse og Digital Post sendes til:
Sikker mail: borgerservice@nyborg.dk

Husleje
For henvendelser vedrørende ansøgning om betaling af husleje:
Ydelseskontoret
Sikker mail ydelseskontorkontant@nyborg.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Der tages kontakt til: 
Ydelseskontoret
Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7013
kl. 9.00-11.00
Uddannelseshjælp: https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/job-og-ledighed/okonomi-og-ydelser/uddannelseshjaelp/
Kontanthjælp: https://www.nyborg.dk/da/borger-og-selvbetjening/job-og-ledighed/okonomi-og-ydelser/kontanthjaelp/

Til ansøgninger om ydelser bedes man benytte den digitale løsning. Der skal bruges NemID. Hvis det er helt umuligt for den indsatte, kan der bruges mail.
Find løsningen på www.nyborg.dk/kontanthjaelp og se hvilken dokumentation, der efterspørges.
Der ønskes desuden dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt under afsoning. Endvidere ønskes oplysninger om løsladelsesdato.
Hvis der er behov for at eftersende dokumentation – se nedenstående mailadresse:
Sikker mail sikkerepost@nyborg.dk
Emnefelt: Att.: Ydelseskontoret – ansøgning om kontanthjælp

Hvis det er umuligt for den indsatte at benytte den digitale løsning, kan der via mail til ydelseskontorkontant@nyborg.dk anmodes om tilsendelse af ansøgningsskema.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte: 

Sagsbehandler fra fængslet kontakter:
Lene Søby Hansen
Sikker mail sikkerepost@nyborg.dk
Emnefelt: Att. Lene Søby
Tlf.: 63338055

Ansvarlig hos kommune:
Forsørgelse
Anja Leise Johanson
Sikker mail sikkerepost@nyborg.dk
Emnefelt: Att. Anja Leise Johanson

For varetægtsarrestanter
Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse:
Der tilbydes en rekvisition til de første dage, hvorefter det resterende sendes til indsattes NemKonto. Der ønskes besked enten pr. mail, ydelseskontorkontant@nyborg.dk, eller telefon om de borgere, der pludselig bliver løsladt, for at sikre, at de nødvendige ressourcer afsættes til at løse arbejdsopgaven.

Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.:
Ydelseskontoret
Torvet 1
5800 Nyborg

For § 78
Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag:
Gruppeleder for børn og unge
Lene Skovbo
Sikker mail sikkerepost@nyborg.dk
Emnefelt: Att. Lene Skovbo

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Trine Wittrup
Tlf. 63337000
E-mail sikkerepost@nyborg.dk

Udannelse
For henvendelser vedrørende uddannelse:
UU
Vejleder Iben Bohr
Tlf. 2488 5685
Sikker mail ibb@nyborg.dk

Misbrugsbehandling
Besked vedrørende misbrugsbehandling sendes til:
Misbrugscentret
Vestergade 11-13
5800 Nyborg
Leder af Misbrugscenteret Trine Smith Ndzoboyi
Sikker mail sikkerepost@nyborg.dk

Særlige aftaler og opdatering/evaluering
For henvendelser vedrørende §808-personundersøgelser og opdatering/evaluering af samarbejdsaftalen:
Socialafdelingen
Anne Lykke Mollerup
Sikker mail anlm@nyborg.dk