Gå til indhold

Nordfyns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Nordfyns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Nordfyn
Emnefelt: Att. Marianne Fjeldsted
Sikker mail: Jobcenter@nordfynskommune.dk
Marianne Fjeldsted tlf. 64828314
Jobcenter tlf. 64828230

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk (OBS: Se også “andre kontakter”)
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
For henvendelse vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år samt henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion:

Børn og Unge Sekretariatet
Tlf. 6482 8150
Sikker mail bu@nordfynskommune.dk

Misbrugsbehandling
Nordfyns Kommune har en bilateral aftale med Odense Kommune på misbrugsområdet. Såfremt der overvejes døgnbehandling, ønskes Kommunen inddraget så tidligt som muligt. Fordrer misbrugsbehandlingen særlig snitflade til servicelovens bestemmelser kan følgende kontaktes:

Myndighed Handicap og Psykiatri
Tlf. 64828340
Mail Handicap@nordfynskommune.dk

Behandlingscenter Odense
Stofbehandlingen
Grønlandsgade 13B
5000 Odense C
Tlf. 6375 1750
Fax. 6375 1760
E-mail stofmisbrug@odense.dk

Behandlingscenter Odense
Alkoholbehandling
Bjerggade 15C
5000 Odense C
Tlf. 6375 4545

Øvrig behandling
Ved behov for øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) kan følgende kontaktes:

Myndighed Handicap og Psykiatri
Tlf. 64828340
Mail Handicap@nordfynskommune.dk