Gå til indhold

Norddjurs Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Norddjurs Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Norddjurs Kommune
Jobcentret
Torvet 3
8500 Grenaa

Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
Tlf. 5114 3352
E-mail mst@norddjurs.dk
Sikker mail sikkerpost@norddjurs.dk
Emnefelt: Att. Afdeling eller navn som mailen er henvendt til.

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • koordinering af handleplaner for klienter over 30 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

 

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Norddjurs Kommune, Kontanthjælpsteamet
løsladelseskoordinator
Maria Søndberg Thorlund
Tlf. 5114 3352
E-mail mst@norddjurs.dk
Sikker E-mail kontanthjaelpsteam@norddjurs.dk

For borgere mellem 18-30 år
Besked om koordinering sendes til:
Ivan Damgaard
Tlf. 8959 2047
E-mail id@norddjurs.dk
E-mail mst@norddjurs.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Familieafdelingen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Kontaktperson:
Anders Jørgensen
Tlf. 89591862
E-mail aj@norddjurs.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Anders Jørgensen
Tlf. 89591862
E-mail aj@norddjurs.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
For henvendelser vedrørende afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse:
Kontanthjælpsteamet
løsladelseskoordinator
Maria Søndberg Thorlund
Tlf. 5114 3352,
E-mail mst@norddjurs.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedrørende misbrugsbehandling:
Rusmiddelcenter
Sønderport 10, 2. sal
8500 Grenaa
Jan Hoel og Anne Karen Møller
Tlf. 2113 8839

Bandeexit
Bandeexit og løsladelseskoordinator
Maria Søndberg Thorlund
Tlf. 5114 3352,
E-mail mst@norddjurs.dk