Gå til indhold

Næstved Kommune

Hovedkontakt:

Næstved center for arbejdsmarked
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Løsladelseskoordinator:

Under 18 år
Center for Børn- og Unge
Sikker mail underretning@naestved.dk

Over 18 år – 30 år
Næstved Center for Arbejdsmarked
Diana Svensson
Sikker mail CAM@naestved.dk
Tlf. 25451047

Over 30 år
Næstved Center for Arbejdsmarked
att.: Peter Lorentsen, Løsladelseskoordinator
Sikker mail CAM@naestved.dk
Tlf. 55886681

Henvendelser hertil om:

  • Koordinering af handleplaner
  • Koordinering af løsladelsesmøde
  • Forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • Bolig ved løsladelse
  • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Hovedmail underretning@naestved.dk
Tlf. 55883110

Thomas Carlsen
E-mail thcar@naestved.dk
Tlf. 25661580

Karing Ernst
E-mail kaern@naestved.dk
Tlf.  29473845

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Folkeregisteret
Sikker mail folkeregister@naestved.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Ydelser – Center for Arbejdsmarked
Sikker mail cam@naestved.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelser – Center for Arbejdsmarked
Sikker mail cam@naestved.dk

Uddannelse
Henvendelser vedrørende uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:

Under 18 år
Frontgruppen
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Sikker mail underretning@naestved.dk

Over 18 år
Næstved center for arbejdsmarked
Vivi Dam Nielsen
Sikker mail cam@naestved.dk
Tlf. 5588 1324

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Rådgivningen for Stofmisbrugere
Tlf. 5588 1476
Sikker mail CSUN@naestved.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Næstved center for arbejdsmarked
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Sikker mail cam@naestved.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Martin Nobæk Sehested
E-mail marse@naestved.dk
Tlf. 5588 6559

Opdatering og evaluering
Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer:
Martin Nobæk Sehested
E-mail marse@naestved.dk
Tlf. 5588 6559