Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Morsø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Borgerservice
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Social og Sundhed
Bodil Holst
Tlf. 9970 7189
E-mail bho@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Skriv gerne, hvem mailen er til.

Henvendelser hertil om:

  • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
  • Koordinering af løsladelsesmøde
  • Bolig ved løsladelse
  • Koordinering af øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • Bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Lise Skjødt eller Gitte Yde

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Gunhild Christensen
Tlf. 9970 7137
E-mail guch@morsoe.dk/ ydelseskontoret@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk 

OBS: Ved ansøgning om betaling af husleje skal følgende ansøgningsskema anvendes: Ansøgningsskema til betaling af husleje under indsættelse – Morsø.

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børn og familieafdelingen
Alex Henriksen
Tlf. 9970 7173
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Alex Henriksen

Dorthe Sparre Østergaard
Tlf. 9970 7174
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Dorthe Sparre Østergaard

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Dorthe Spurre
Tlf. 99707163
E-mail sikkerpost@morsoe.dk (att. familieafdelingen)

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende forsørgelsesgrundlag og rådighedsvurdering ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Mors
Pernille B. Stouby
Tlf. 9970 7159
E-mail pernille.stouby@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

Ydelseskontor
Malene Dahlgaard
Tlf. 9970 7145
E-mail malene.dahlgaard@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

Henvendelser vedrørende tid i jobcenter og beskæftigelsessituation sendes til:
Jobcentret
Pernille B. Stouby
Tlf. 9970 7288
E-mail pernille.stouby@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

For varetægtsarrestanter og §78
Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser:

Malene Dahlgaard
Tlf. 9970 7145
E-mail malene.dahlgaard@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Jobcentret
Karina Jensen
Tlf. 9970 7299
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Karina Jensen

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Rikke Lodberg
Sundhedscenter Limfjorden
Strandparken 48
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9970 6900
Sikker mail  rlo@morsoe.dk
sikkerpost@morsoe.dk