Gå til indhold

Middelfart Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Middelfart Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Middelfart
Nytorv 9
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5160
E-mail middelfart@middelfart.dk
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk

Faglig koordinator
Rune Bertelsen
Tlf. 8888 5190
Mobil 2129 3925

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde (OBS: Se “Andre kontakter” for opmærksomheder)
 • afklaring af beskæftigelsessituation ved løsladelse
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit (OBS: Se “Andre kontakter” for radikalisering)
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelseskontoret
Tlf. 8888 5500
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk
Emnefelt: Att.: Ydelseskontoret / Pensionsteamet

Løsladelsesmøde med pension
For pension varetages koordineringen af løsladelsesmødet af Handicap og Psykiatri:
Handicap og psykiatri
Tlf. 8888 5500
E-mail middelfart@middelfart.dk
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk
Emnefelt: Att.: Dorthe Rasmussen

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Forvisitationen
Nytorv 9
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5300
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:

Ungekoordinator Susanne Kongedam
susanne.kongedam@middelfart.dk

Tlf. 8888 5298

Cc: forvisitation@middelfart.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag ved løsladelse:
Kriminalforsorgen gør Middelfart Kommune bekendt med løsladelsesdato og inviterer til løsladelsesmøde. Beskæftigelsessagsbehandler deltager i dette møde, såfremt det er muligt. Beskæftigelsessagsbehandleren medbringer til møde skemaet “Ansøgning om hjælp til forsørgelse”, vedlagt skriftlig anmodning om nødvendig dokumentation i form af:

 • Kontooversigt fra bank
 • Posteringsoversigt 3 måneder tilbage på samtlige konti
 • Lønsedler fra de seneste 3 måneder

Når ydelsessagsbehandleren kender løsladelsesdatoen, vil engangshjælp for 14 dage blive anvist til pågældendes konto og vil være til disposition på løsladelsesdatoen. Ansøgningsskema med relevant dokumentation (såfremt dette kan færdiggøres ved løsladelsesmødet) gives til beskæftigelsessagsbehandleren, der sørger for overdragelse til ydelsessagsbehandleren. Herefter behandles ansøgningen og løbende ydelse kan frigives, når pågældende er løsladt og har rettet henvendelse til Jobcentret.

Såfremt beskæftigelsessagsbehandleren ikke har mulighed for at deltage i løsladelsesmødet, vil der, når kommunen bliver bekendt med løsladelsesdatoen, via sikkermail til fængslet fremsendes skemaet “Ansøgning om hjælp til forsørgelse” sammen med skrivelse med anmodning om relevant dokumentation i form af:

 • Kontooversigten fra bank
 • Posteringsoversigt 3 måneder tilbage på samtlige konti
 • Lønsedler fra de seneste 3 måneder

Når løsladelsesdatoen er kendt, vil der blive anvist 14 dages engangshjælp til pågældendes konto. Engangshjælpen vil være til disposition på løsladelsesdatoen. Når ansøgningsskemaet modtages retur sammen med relevant dokumentation, behandles denne og løbende ydelse frigives, når pågældende har rettet henvendelse til Jobcentret.

Ansvarlig hos kommunen:
Ydelseskontoret
Nytorv 9, 5500 Middelfart
Tlf. 8888 5500
E-mail middelfart@middelfart.dk
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk

Bolig
Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse:
Middelfart Kommune anviser ikke boliger til boligsøgende udover den boliganvisning, som visse persongrupper har krav på ifølge gældende lov. Det forventes, at fængslet tager kontakt til Middelfart Kommune i god tid inden løsladelsen, gerne ½ år før, hvis en indsat skal have anvist en bolig eller skal søge om boligindskud mv. Anmodning om hjælp i forbindelse med bolig i privat boligbyggeri skal rettes til Ydelseskontoret og hjælp i forbindelse med bolig i alment boligbyggeri skal rettes til Team Boligløn.

Ansvarlig hos kommunen:
Ydelseskontoret/HAPS
Tlf. 8888 5500
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk
Emnefelt: Att.: Ydelseskontoret og Dorthe Rasmussen

Misbrugsbehandling
Besked om misbrugsbehandling sendes til:
Rusmiddelcenter Middelfart
Teglgårdsparken 27
5500 Middelfart
Tlf. 8888 4740
Direkte tlf. 8888 4737
E-mail middelfart@middelfart.dk
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk
Emnefelt: Att. Centerleder, Rusmiddelcenter Middelfart

Ansvarlig lægekonsulent:
Jens Peter Brangstrup Hansen
E-mail jens.peterbrangstruphansen@middelfart.dk
Emnefelt: Att.: Rusmiddelcenteret – lægekonsulenten

Bande-exit og radikalisering
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Jobcenter Middelfart
Nytorv 9
5500 Middelfart
Jeanette Johansen – leder
Tlf. 8888 5160
Direkte tlf. 8888 5190
E-mail middelfart@middelfart.dk
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk

Kontaktperson for radikalisering:
Birgitte Dyrbye Jensen
Tlf. 8888 5694
E-mail birgitte.dyrbyejensen@middelfart.dk