Gå til indhold

Lyngby-Taarbæk Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Lyngby-Taarbæk Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt

Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked Lyngby-Taarbæk kommune
Toftebæksvej 12, 2 sal
2800 Kgs. Lyngby

Sikker mail Udslusning@ltk.dk

Henvendelse hertil om:

  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelsessituation ved løsladelse
  • Bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser for borgere over 18 år
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til:
Sikker mail borgerservice@ltk.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser  og fritagelse fra Digital Post ved indsættelse sendes til:
Sikker mail borgerservice@ltk.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center for Social Indsats
Sikker mail socialindsats@ltk.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
E-mail underretning@ltk.dk

Boligsituation ved løsladelse
Henvendelser vedrørende boligsituation ved løsladelse sendes til:
Center for Social Indsats
Sikker mail socialindsats@ltk.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Torvehuset
Lyngby-Taarbæk Kommunes Alkohol- og Stofrådgivning
Lyngby Torv 16, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4597 3496
Mail torvehuset@ltk.dk

Øvrig behandling
Henvendelser vedrørende fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Center for Social Indsats
Sikker mail socialindsats@ltk.dk