Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Lolland Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt

Jobcenter Lolland Campus Nakskov
Lillievej 4
4900 Nakskov
Tlf. 5467 6767
E-mail jobcenter@lolland.dk

For borgere under 25:
Birgitte Hansen
Tlf. 3053 6891
E-mail bihan@lolland.dk

For borgere over 25:
Arne Virkelyst
Tlf. 2332 0139
E-mail: arvi@lolland.dk

For henvendelser omhandlende bande-exit:
Birgitte Hansen (Jobcentret)
Tlf. 3053 6891
E-mail bihan@lolland.dk

For henvendelser omhandlende radikalisering:
Henrik Andersen (SSP)
Tlf. 2260 4949
henan@lolland.dk

Telefontider for kommunen og Borgerservice
Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-17.00 (OBS Borgerservice dog først fra 10.00)
Fredag: 8.00-13.00

Henvendelse hertil om

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • uddannelse for klienter over 25 år, der ikke hører under UU
  • misbrugsbehandling
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse, Digital Post og ansøgning om pension:
Sikker mail sikkermail@lolland.dk

For henvendelser vedr. ophør af offentlige ydelser ved indsættelse samt ansøgning om betaling af husleje og indskud:
Sikker mail jobcenter@lolland.dk
Emnefelt
: Att. Ydelsesenheden

Forsørgelse
Såfremt det er muligt for den indsatte, skal der ansøges om forsørgelse via borger.dk, da dette sikrer at den korrekte ansøgning benyttes med de relevante og nødvendige informationer.

Såfremt der ikke søges via borger.dk, skal følgende ansøgning benyttes: Ansøgning om forsørgelse – Lolland kommune

Det er desuden vigtigt, at den rette og relevante dokumentation vedlægges ansøgningen, da ansøgningen ellers ikke kan færdig behandles.

Det er vigtigt, at der vedlægges 3 måneders udskrift fra alle kontoer. Såfremt en indsat er gift, er det vigtigt, at ægtefælle også underskriver ansøgningen og at der også sendes udskrift fra ægtefælles konti samt at der fremsendes lønsedler fra ægtefælle, såfremt denne er i arbejde.

Ydelsessagsbehandler behandler som udgangspunkt ansøgning om både engangshjælp og forsørgelse forud for løsladelsen.

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:

Børn- og Ungeindsatsen
Sikker mail sikkermail@lolland.dk

Team Øst
Pernille Pedersen
Tlf. 5467 6109

Team Vest
Helle Sekula
Tlf. 5467 6516

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Souschef Michael Vinter Hansen
Tlf. 41673801
E-mail mivh@lolland.dk

Center for Støtte og Vejledning
For henvendelser vedr. øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk:
E-mail socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Handleplaner
Initiativ om koordinering af handleplaner bedes til:
godlosladelse@lolland.dk

Løsladelsesmøde
Personligt fremmøde på Jobcentret eller deltagelse via Skype eller på telefon.

Boligselskaber
For henvendelser vedr. ansøgning om almen bolig:

Nakskov Almene Boligselskab
Boligkontoret Danmark
Pragtstjerne 6, 4900 Nakksov
Tlf: 73757640
Mail: nakskov@bdk.dk
https://www.nab.dk/

Lolland almennyttige Boligselskab
Dab, Maribo
Margrethehusene 30A
4930 Maribo
tlf: 54783979
https://www.dabbolig.dk/lolland-almennyttige-boligselskab/

Domea
Frisegade 26, 4800 Nykøbing F
Tlf. 7664 6640, http://www.domea.dk/

Boligselskabet af 1944
Tornskadevej 14, 4900 Nakskov
Tlf. 5492 0900, http://www.bs1944.dk/

Lejerbo
Ringstedgade 76, 4700 Næstved
Tlf. 7012 1310, http://www.lejerbo.dk/

Indskud
Ansøgningen samt kontoudskrift for alle konti for de sidste 3 måneder indgives til:
Ydelsesenheden
Lillievej 4
4900 Nakskov
Tlf: 54 67 67 67
E-mail jobcenter@lolland.dk
Emnefelt
: Att. Ydelsesenheden

Ydelsesenheden
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf.: 5467 6767
Sikker mail:sikkermail@lolland.dk 
Emnefelt: Ydelsesenheden (SKAL udfyldes)

Ansøgningen vedlægges kopi af lejekontrakt, som ikke må være underskrevet, da man i så fald har påtaget sig udgiften, inden man har ansøgt. Desuden vedlægges dokumentation for indtægter og udgifter.
Ansøgningsskemaet kan downloades på www.borger.dk

Boligindskudslån efter boligstøtteloven
Ansøgning om lån til betaling af beboerindskud kan søges til almennyttige boliger. Det er et krav, at boligen første gang skal være taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

Ansøgningen indgives til:
Borgerservice
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf.: 5467 6767
Sikker mail sikkermail@lolland.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice (SKAL udfyldes)

Ansøgningen vedlægges dokumentation for de i ansøgningen oplyste indkomster samt eventuelle formueoplysninger fra bank.

UU Lolland
Gyvelvej 3
4900 Nakskov
Tlf. 5467 7164
E-mail olars@lolland.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelse vedr. behandlingsaftaler, medicin mm. venligst kontakt:
Rusmiddelcentret