Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Lemvig Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Lemvig Rådhus
Ydelseskontoret
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Udslusningskoordinatorer:
Tlf. 9663 1200

Marie Borg
E-mail marie.borg@lemvig.dk

Pernille Lund Frost
E-mail pernille.lund.frost@lemvig.dk

Sikker mail borgerservice@lemvig.dk

Henvendelser hertil om:

  • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
  • Forsørgelsessituation ved løsladelse
  • Bolig ved løsladelse
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Borgerservice
Birte Krummelbein
Tlf. 9663 1013
E-mail Birte.krummelbein@lemvig.dk
Sikker mail borgerservice@lemvig.dk

Unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børne- og Familiecenteret
Vasen 10
7620 Lemvig
Tlf. 9663 1200
E-mail bfc@lemvig.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Eigil Jensen
Tlf. 30537375
E-mail bfc@lemvig.dk

Løsladelsesmøde
Besked om koordinering af løsladelsesmøde sendes til:
Jobcenteret
Klara Marie Jensen
Tlf. 9663 1270
E-mail klara.marie.jensen@lemvig.dk
Sikker mail social@lemvig.dk

Beskæftigelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende beskæftigelsessituation ved løsladelse sendes til:
Klara Marie Jensen
Tlf. 9663 1270
E-mail jobcenter@lemvig.dk

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Lemvig
Klara Marie Jensen
E-mail klara.marie.jensen@lemvig.dk
Tlf. 9663 1270
Sikker mail jobcenter@lemvig.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Center for Rusmidler og Forebyggelse i Holstebro kommune
Sønderlandsgade 8
7500 Holstebro
Tlf. 9611 4060

Alkoholbehandlingen i Holstebro kommune:
Danmarksgade 18
7500 Holstebro
Tlf. 9611 4030

Ansvarlig hos kommunen: 
Misbrugsmedarbejder
Inge Marie Winther
Tlf. 6189 5427
E-mail inge.marie.winther@lemvig.dk

Øvrig behandling
Henvendelser vedrørende fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Klara Marie Jensen
E-mail klara.marie.jensen@lemvig.dk
Tlf. 9663 1270
Sikker mail social@lemvig.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Emnefelt: Att. Elsebet Bilgrav
E-mail elsebet.bilgrav@lemvig.dk

KSP- samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Elsebet Bilgrav
E-mail elsebet.bilgrav@lemvig.dk

Opdatering og evaluering
Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer:
Elsebet Bilgrav
Tlf. 9663 1229
E-mail elsebet.bilgrav@lemvig.dk