Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Lejre Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf. 4646 4646
Sikker mail sikkerpost@lejre.dk
Emnefelt: Att. Navn på person eller afdeling

Jobcenter og arbejdsmarked
Fagkoordinator Vibeke Stokholm
Tlf. 4646 4667
Mobil 2492 9133
E-mail vist@lejre.dk

Henvendelse hertil om:

  • fritagelse fra Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde for klienter over 18 år
  • besked til folkeregistret om løsladelse
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation for klienter over 18 år
  • uddannelse for klienter over 18 år
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Indsættelse og forsørgelse
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, ansøgning om betaling af husleje, besked om offentlige ydelser ved løsladelse, kontanthjælp og enkeltydelser:
Borgerservice
Hannah Månsson
Tlf. 4646 4612
E-mail kontant@lejre.dk
Sikker mail sikkerpost@lejre.dk

Bolig
For henvendelser vedr. boligsituation ved løsladelse:
Borgerservice
Jane Jensen
Tlf. 4646 4683
E-mail jaru@lejre.dk
Sikker mail sikkerpost@lejre.dk

Misbrug og øvrig behandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling og behandling i øvrigt (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
Afdelingen for unge voksne med særlige behov
Rådgiver Helle Borg
Tlf. 4646 4608
E-mail jobcenter@lejre.dk / borh@lejre.dk

Bande-exit & KSP-samarbejdet
For henvendelser vedr. bande-exit:
Afdelingen for unge voksne med særlige behov
Rådgiver Karen Bak
Tlf. 4646 4893 / 20 15 03 98
E-mail ksen@lejre.dk

For unge under 18 år
For henvendelser om unge under 18 år vedr. koordinering af handleplaner, koordinering af løsladelsesmøde, afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation:
Center for børn, unge og familie
Louise Frisenholm, SSP-/misbrugskonsulent
E-mail lorf@lejre.dk

For henvendelser vedr. uddannelse for unge under 18 år:
UU Roskilde/Lejre
Team Lejre
Astersvej 15 D
4000 Roskilde
Tlf. 4631 4390
E-mail uur@uu-roskilde.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
sikkerpost@lejre.dk