Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Lesø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Læsø Kommune
Socialgruppen
Doktorvejen 2
9940 Læsø
E-mail sikkermail@laesoe.dk

Udslusningskoordinator:
Karen Krogh, konsulent
Tlf. 9621 3052
E-mail kk@laesoe.dk

Åbningstider ved fremmøde:
Mandag: 13.00-17.00
Onsdag: 10.00-14.00

Henvendelse hertil om:

 • fritagelse fra Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • besked om løsladelse
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • henvendelser vedrørende indsattes børn
 • bande-exit
 • §808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Inge Lise Jakobsen
Tlf. 24875591
E-mail underretning@frederikshavn.dk

Ved indsættelse
For besked om indsættelse og ophør af offentlige ydelser ved indsættelse:
Folkeregistret
E-mail kommunen@laesoe.dk

KSP-samarbejdet
Helle Nicolaisen
Tlf. 7255 7628
E-mail helle.nicolaisen@kriminalforsorgen.dk
Sikker mail sikkermail@laesoe.dk