Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Kolding Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Kolding Kommune
Jobcenter
Dieselvej 6
6000 Kolding
Sikker mail jobcenter@kolding.dk
Emnefelt: Att. God Løsladelses-postkasse

Udslusningskoordinator for borgere op til 30 år:
Anne Kirstine Honore
Tlf. 7979 6227

Udslusningskoordinator for borgere over 30 år:
Mette N. Christensen
Tlf. 7979 0122

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Familieafdelingen
Søren Jensen
Tlf. 7979 2880

Dorthe Hedensted
Tlf. 7979 2776
Sikker mail jobcenter@kolding.dk

For henvendelser vedr. koordinering af løsladelsesmøde for unge under 18 år:
Søren Jensen
Tlf. 7979 2880

Anna Karina Brøndum Jørgensen
Tlf. 7979 2693

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Maren Magrethe Hornbeck
Tlf. 79790102
E-mail ungdomskriminalitetsnaevn@kolding.dk

Misbrugsbehandling
Misbrugscentret
Elvej 2A
6000 Kolding
Tlf. 7979 7600
Sikker mail jobcenter@kolding.dk

KSP-samarbejdet
Uffe Hornbæk
Tlf. 7979 6200 / 2311 9066
Sikker mail jobcenter@kolding.dk

Ansøgning om betaling af husleje
Sikker mail jobcenter@kolding.dk