Gå til indhold

Kerteminde Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Kerteminde Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Lene Langkilde Nielsen
E-mail lnn@kerteminde.dk
Tlf. 3035 3142
Sikker mail sikkerpost@kerteminde.dk

Alida Dolovac
E-mail waa@kerteminde.dk
Tlf. 29215418

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser for klienter over 18 år
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Husleje
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje:
Ydelseskontoret
Tlf. 6515 1515
Sikker mail sikkerpost@kerteminde.dk

Unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner:
Teampostkasse for sagsbehandlere i social og handicap
E-mail ungesocial@kerteminde.dk

For henvendelser vedr. § 808-personundersøgelser:
Helle Svansø
E-mail hsv@kerteminde.dk
Tlf. 6515 1227

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Afventer ..

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling rettes til:

Døgnbehandling:
Bente Fournaise
E-mail bfo@kerteminde.dk
Tlf. 6515 1052

Ambulant stof- og alkoholbehandling, hvis borger har en sag i jobcenteret:
Der rettes henvendelse til Kerteminde kommunes kontaktcenter.

Bande-exit og radikalisering
Henvendelser vedrørende bande-exit rettes til:

Over 30 år:
Lene Langkilde Nielsen
Tlf. 3035 3142

Under 30 år:
Alida Dolovac
E-mail waa@kerteminde.dk
Tlf. 29215418

Henvendelser vedrørende ekstremisme og radikalisering rettes til:

Over 30 år:
Lene Langkilde Nielsen
Tlf. 3035 3142

Under 30 år:
Alida Dolovac
E-mail waa@kerteminde.dk
Tlf. 29215418