Gå til indhold

Jammerbugt Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Jammerbugt Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:
Ydelseskontoret
Borgervænget 12, Brovst
(Postadresse: Toftevej 43, 9440 Aabybro)
Tlf. 7257 7978
E-mail  jobcenter@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Henvendelser hertil om:

  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Bolig ved løsladelse
  • Bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelser og løsladelse sendes til:
Borgerservice
E-mail vhm@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Ydelseskontoret – Kontanthjælpsteamet
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Koordinering af handleplaner
Besked om koordinering sendes til:

For afsonere
Jobcenter Jammerbugt

Kontanthjælp/Uddannelseshjælp
Ydelseskontoret
Emnefelt: Att. Ydelseskontoret og Att. Løsladelseskoordinator Maria Jørgensen msq@jammerbugt.dk
E-mail jobcenter@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk
Tlf. 7257 7551,
Løsladelseskoordinator direkte tlf. 4191 1843.

Førtidspension
Mette Marie Skau
Tlf. 7257 7777
E-mail jobcenter@jammerbugt.dk

For tilsynsklienter og §78
Ydelseskontoret
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

For unge under 18 år
Børne og Familierådgivning
Tlf. 7257 7105

E-mail: bfrg@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Tlf. 7257 7105
E-mail bfrg@jammerbugt.dk

Løsladelsesmøde
Invitation til og koordinering af løsladelsesmøde sendes til:
Jobcenter Jammerbugt

Kontanthjælp/Uddannelseshjælp
Emnefelt: Att. Ydelseskontoret, Att. Løsladelseskoordinator Maria Jørgensen, msq@jammerbugt.dk
Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk
E-mail:  jobcenter@jammerbugt.dk
Tlf. 7257 7978
Løsladelseskoordinator direkte tlf. 4191 1843

Mette Marie Skau
Tlf. 7257 7777
Mail jobcenter@jammerbugt.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende forsørgelsesgrundlag ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12, Brovst
Emnefelt: Ydelseskontoret, Kontanthjælp/Uddannelseshjælp, Att. Løsladelseskoordinator Maria Jørgensen, msq@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Henvendelser vedrørende tid i jobcenter og beskæftigelsessituation ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12, Brovst
Tlf. 7257 7530
E-mail jobcenter@jammerbugt.dk
Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Jammerbugt
Emnefelt: Att. Løsladelseskoordinator Maria Jørgensen, msq@jammerbugt.dk
E-mail jobcenter@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk
Tlf. 7257 7777
Løsladelseskoordinator direkte tlf. 4191 1843

Rusmiddelbehandling
Rusmiddelcenter Jammerbugt
Gl. Landevej 70
Birkelse
9440 Aabybro
Tlf. 7257 7684
E-mail: rus@jammerbugt.dk