Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Ishøj Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Følgende meddelelser ønskes sendt til Folkeregister@ishoj.dk:

 • Besked om indsættelse til afsoning
 • Overførsel mellem institutioner
 • Besked om løsladelse
 • Meddelelse om indkaldelse til afsoning
 • Udstationering til pensioner
 • Flytteanmeldelser/Indrejseanmeldelse
 • Generelle spørgsmål vedrørende folkeregistrering
 • Lægevalg/Sygesikringsgrupper/Sundhedskort
 • Valg (Folketingsvalg, kommunalvalg m.fl.

 

Følgende meddelelser ønskes sendt til Borger@ishoj.dk:

 • Fritagelse for digital post
 • MitID
 • Undtagelse for digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks fagområder
 • Læseadgang til digital post
 • Ophævelse af digital post
 • Digital fuldmagt til visse digitale selvbetjeningsløsninger
 • Ansøgning om bolig
 • Ansøgning om indskudslån
 • Udstedelse af pas, kørekort og legitimationskort
 • Økonomisk friplads

 

Følgende meddelelser ønskes sendt til Ydelse@ishoj.dk, jobcenter@ishoj.dk:

 • Ansøgning om betaling af husleje
 • Besked om ophør af offentlige ydelser
 • Ansøgning om forsørgelse, enkeltydelse, engangsydelse

Obs: Ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp skal søges mindst tre uger før løsladelse.

Borger skal på løsladelsesdagen henvende sig personligt i Ishøj Jobcenter, Vejlebrovej 59A.

 

Følgende meddelelser ønskes sendt til cvv@ishoj.dk

 • Misbrug
 • Øvrig behandling (psykiatrisk, sexologisk)

God Løsladelse – koordinering af god løsladelse

Alle henvendelser vedr. God Løsladelse ønskes sendt til tk@ishoj.dk, jobcenter@ishoj.dk og apalm@ishoj.dk

 • Anmodning om koordinering af løsladelse
 • Handleplaner
 • koordinering af møder med Ishøj kommune
 • Exit – og radikalisering
 • KSP-samarbejde
 • Diverse øvrige henvendelser i forbindelse med løsladelse, fx misbrug eller psykiatri

Koordinator for God Løsladelse er:
Anne-Mette Palm
Tlf.: 6114 6005

Varetægtsarrestanter

 

Alle henvendelser vedr. unge under 18 år, sendes til Familiecentret på mail: underretninger@ishoj.dk

Herunder også henvendelser vedr. unge, der af ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straks reaktion.

Kontaktperson er:
Mette Engbæk Jensen
Tlf. 4357 7568

Øvrige henvendelser