Gå til indhold

Hvidovre Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Hvidovre Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Udslusningskoordinatorer

Under 30 år:
Alice Jacobsen
tlf. 4185 0427
E-mail godlosladelse@hvidovre.dk

Over 30 år:
Cathrine Nielsen
Tlf. 3639 2273
E-mail godlosladelse@hvidovre.dk

Handleplan og forsørgelse (pension):
Tlf. 3639 3440
Sikker mail voksenraadgivningen@hvidovre.dk

Handleplan øvrige:
Tlf. 3639 3440
Sikker mail voksenraadgivningen@hvidovre.dk

Uden handleplan:
Tlf. 3639 2201
Sikker mail Bes@hvidovre.dk

Henvendelse hertil om:

  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • beskæftigelse ved løsladelse
  • uddannelse ved løsladelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • KSP-samarbejdet
  • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, fritagelse fra Digital Post og løsladelse sendes til:
Sikker mail bos@hvidovre.dk
Att.: Borgerservice, Digital Post

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Sikker mail ydelse@hvidovre.dk

Borgere under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center for Børn og Familie
Administrationen
Tlf. 3639 3639
E-mail bof@hvidovre.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Anja Løfberg
Tlf. 36393941
E-mail bof@hvidovre.dk

Forsørgelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende kontanthjælp ved løsladelse sendes til:
Sikker mail ydelse@hvidovre.dk
Emnefelt: Løslades kontanthjælp

Ved genoptagelse af pension kontaktes:
Tlf. 3639 3440
Sikker mail voksenraadgivningen@hvidovre.dk

Bolig ved løsladelse
Henvendelser vedrørende boligsituation ved løsladelse sendes til:
Borgerservice
Tlf. 3639 3010
Sikker mail bos@hvidovre.dk
Personlig henvendelse i Rådhusets åbningstid.

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling sendes til:
Center for Handicap og Psykiatri
Voksenrådgivningen
Medborgerhuset
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre

Rusmiddelkonsulenter :
Kristina Rye Løndsmann
4151 7414
zkl@hvidovre.dk

Louise Dybdal
6197 1613
udy@hvidovre.dk

Sikkermail: rusmiddel@hvidovre.dk

il: rusmiddel@hvidovre.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Jesper Lauridsen
E-mail jld@hvidovre.dk